Kerken Damwâld houden diensten in groepen

Foto kerk Damwâld.

In Damwâld zijn zondag de kerkdiensten in de Christelijk Gereformeerde Kerk en bij de Andreasgemeente gewoon doorgegaan. Met alle maatregelen rond corona.
Lees meer over
Dantumadiel

Geparkeerde auto’s en fietsen wekten zondag de indruk dat de kerkgang bij deze kerken aan de Hoofdweg en Foarwei als normaal doorgang vond. Maar de Christelijk Gereformeerden hadden de toegang behoorlijk beperkt, vertellen scriba Sape de Vries en dominee Anton Egas.

Alfabetisch opgesplitst

De kerkgangers zijn in alfabet opgesplitst. De achternamen A tot en met K gingen de ene keer naar de kerk, de achternamen L tot en met Z de andere keer. 's ochtends en ’s middags werd een dienst gehouden.

In het gebouw aan de Hoofdweg is plek voor ruim vierhonderd mensen. Per dienst konden hoogstens tachtig komen, aldus Egas. Daarbij werden ouderen en mensen die verkouden zijn in nieuwsbrieven opgeroepen weg te blijven.

Terwijl de Protestantse Kerk Nederland (PKN) had besloten de diensten stop te zetten, noemt Egas dit ,,de kern van ons kerkzijn’’. Omdat er meer mensen aanwezig zijn, al zitten ze op afstand van elkaar, is het gevoel van een kerkdienst nog over te brengen, vertelt De Vries over de bijeenkomsten die - zoals altijd - uitgezonden worden via internet.

Handjevol over

,,Dan kan je thuis in ieder geval echt meezingen met de anderen’’, aldus Egas. ,,Waarom zou je bij de Albert Heijn wel vlak op elkaar mogen staan om je brood te halen, maar niet naar de kerk kunnen voor het levende brood?’’ 

Bij de Andreasgemeente zit het aantal kerkgangers meestal onder de honderd. Daar is een handjevol van over, zegt scriba Heerke Kooistra. Ook zijn kerk heeft oudere en kwetsbare mensen gevraagd thuis te blijven.

,,Wy wolle besykje om sa lang mooglik troch te gean'', zei Kooistra voor de verder aangescherpte maatregelen van het kabinet maandagavond in relatie tot bijeenkomsten. Het maandag ingestelde verbod op kleinere samenkomsten zal ongetwijfeld ook consequenties hebben voor de vervolgvorm die voor de kerkdiensten in Damwâld gekozen wordt.

Lees ook | Alle bijeenkomsten tot 1 juni verboden, met boetes gehandhaafd

Nieuws

menu