Grootste investering van Dantumadiel ooit geopend door freerunners en commissaris

Campus Damwâld, een investering van zo’n 12 miljoen euro, is ,,de mienskip op syn moaist’’, aldus commissaris Arno Brok.

Freerunners Zardy de Haan en Anas Ayoub Agha verzorgden de openingsact van de campus in Damwâld.

Freerunners Zardy de Haan en Anas Ayoub Agha verzorgden de openingsact van de campus in Damwâld. FOTO MARCHJE ANDRINGA

De commissaris van de Koning opende donderdag symbolisch het nieuwe gebouw, dat sinds dit schooljaar al in gebruik is genomen. De openingsact van freerunners Zardy de Haan en Anas Ayoub Agha oogstte groot gejuich van de scholieren. Anas werd na afloop zelfs belaagd door kinderen die een handtekening wilden.

Hoe spectaculair hun acrobatische sprongen ook waren – het grootste kunststuk is toch wel de totstandkoming van het hele project. Met een investering van zo’n 12 miljoen euro is het volgens wethouder Gerben Wiersma de grootste investering die Dantumadiel ooit heeft gedaan – en voorlopig ook zal doen.

Duurzaam en energieneutraal

In het duurzame, energieneutrale gebouw hebben niet alleen de circa 450 leerlingen van de openbare en christelijke basisscholen – de Dr. J. Botkeskoalle en de Sprankeling – onderdak gevonden. Op de campus staat ook de nieuwe sporthal Boppeslach, waar tal van sportclubs uit de regio terecht kunnen.

De campus is nauw verbonden met Bernesintrum De Blokkedoaze, waar onder andere het consultatiebureau, kinderopvang en voorzieningen als kinderfysio en logopedie zijn gebundeld, en appartementencomplex Nij Tjaerda.

‘Campus en doarp binne ien’

Kinderen vinden vooral de Beleeftuin een mooi onderdeel van de campus. Het gras is al zo platgetreden dat er mogelijk kunstgras moet worden aangelegd, zo bleek tijdens de opening. Het eigendom en beheer van de campus zijn ondergebracht bij een stichting. En er is geen andere stichting waarbij zoveel dorpelingen zijn betrokken als hier, aldus Brok: niet in Friesland en ook niet elders in het land. ,,Dit is unyk. Campus en doarp binne ien. Dit is de mienskip op syn moaist.’’

Het pand is gebouwd door Bouwgroep Dijkstra Draisma. Directeur Biense Dijkstra, woonachtig in Damwâld, zei ‘apetrots’ te zijn de school te hebben gebouwd in het dorp waar hij ‘hikke en tein’ is.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Dantumadiel
Basisonderwijs