GGZ-Jeugd krijgt plek in huisartspraktijken in Dantumadiel en Noardeast-Fryslân

Foto: ANP

De huisartsen in Dantumadiel en Noardeast-Fryslân geven binnenkort een praktijkondersteuner van GGZ-Jeugd structureel een plek in hun huisartsenpraktijk. Zo kunnen kinderen van 0 tot 18 jaar dichtbij huis laagdrempelig begeleiding krijgen bij psychische en psychosociale problemen.
Lees meer over
Dantumadiel
Noardeast-Fryslân

De huisartsencoöperatie Ferbynt, ROS Friesland en de gemeenten hebben hiervoor een voorstel uitgewerkt. Van de 18 huisartsenpraktijken in de gemeenten willen 14 praktijken van dit voorstel gebruik maken. Deze dinsdag hebben beide colleges van B&W ermee ingestemd. De huisartsen en de gemeenten gaan ervanuit dat nog voor de zomer de praktijkondersteuners GGZ-Jeugd aan het werk gaan in de huisartsenpraktijken.

Een voordeel van het toevoegen van een GGZ-Jeugd medewerker aan huisartspraktijken is dat er efficiënter wordt ingezet op preventie. Daarnaast kan er gerichter doorverwezen worden naar de tweedelijnszorg.

Binnenkort ondertekenen de huisartsen en gemeenten de overeenkomsten. De volgende stap is het vinden van meerdere praktijkondersteuners GGZ-Jeugd om aan de slag te gaan in de huisartsenpraktijken. De gesprekken hiervoor vinden binnenkort plaats, zodat ze voor de zomer kunnen beginnen.

Nieuws

Meest gelezen