Dantumadiel: verkoop vastgoed Noardeast beter afspreken

Gemeentebord Dantumadiel. FOTO ARCHIEF LC

Als het aan Dantumadiel ligt, verloopt de verkoop van gemeentelijk vastgoed in buurgemeente Noardeast voortaan anders.
Lees meer over
Dantumadiel
Noardeast-Fryslân

Dat zegt wethouder Rommy Kempenaar (Financiën, Bedrijfsvoering) in zijn antwoord op vragen over de aanstaande verkoop van het gemeentehuis in Kollum door Noardeast-Fryslân. Romke Postma van Gemeentebelangen Dantumadiel vroeg zich af of Dantumadiel zich wel ‘gelijkwaardig’ behandeld voelde in het verkoopproces.

Dantumadiel en Noardeast zijn ambtelijk gefuseerd. Volgens Kempenaar is Dantumadiel al in het voorjaar geïnformeerd over de verkoopplannen, maar werd het daadwerkelijke besluit dat het pand verkocht werd pas achteraf medegedeeld. De gelijkwaardigheid is voor verbetering vatbaar, stelt Kempenaar. ,,Beide kolleezjes binne fan miening dat der bettere ôfspraken makke wurde moatte.’’ Aan die afspraken wordt volgens Kempenaar op dit moment gewerkt.

In de samenwerkingsovereenkomst is niet vastgelegd dat Noardeast en Dantumadiel mogen meebeslissen over de verkoop van elkaars gemeentehuizen. Volgens Kempenaar blijft dat zo. ,,Ik tink dat wy it ek net winslik fine soenen dat de gemeente Noardeast-Fryslân meibeslisse soe oer in eventuele ferkeap fan it gemeentehûs yn Damwâld.’’

Nieuws

menu