Dantumadiel presenteert sluitende begroting, maar uitdagingen blijven

Het gemeentehuis van Dantumadiel in Damwâld. Foto: Marcel van Kammen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel presenteert donderdag de begroting voor 2021. Het is een sluitende begroting, maar er liggen wel uitdagingen om ook risico’s en tegenvallers op te kunnen vangen.
Lees meer over
Dantumadiel

Er is een aantal ombuigingen nodig om een buffer de creëren. De gemeenteraad neemt op 3 november een besluit over de begroting.

Om de begroting sluitend te krijgen zijn er een aantal kostenbesparingen doorgevoerd, zoals het kostendekkend maken van de dienstverlening, het anders organiseren van welzijnswerk en het bezuinigen op subsidies. Het college meent dat met deze maatregelen de woonlasten voor de burgers niet extra verhoogd hoeven te worden.

Voor na 2022 wordt er gewerkt aan een aantal ‘ombuigingen’. Die ombuigingen moeten ervoor zorgen dat de algemene reserve weer op peil wordt gebracht, zodat risico’s en tegenvallers kunnen worden opgevangen. Die algemene reserve is nu laag.

De gemeente laat weten in financiële onzekerheid te verkeren. Niet alleen door corona, maar ook door ontwikkelingen in de jeugdzorg, arbeidsparticipatie en maatschappelijke ondersteuning. Ook de nieuwe verdeling van het gemeentefonds is nog een onzeker punt. „Corona, de stijging van de zorgkosten maar ook de toekomstige verdeling van het gemeentefonds zorgen ervoor dat alle gemeenten het nog zwaar te verduren krijgen”, zegt wethouder Rommy Kempenaar. „Wij kunnen dat echt niet alleen als gemeente oplossen. Het wordt echt tijd dat het rijk de gemeenten te hulp schiet.”

Nieuws

menu