Buren mestverwerker Walterswald 'pisnijdig' op provinsje

Directeur Jan Scherff van Mestverwerking Fryslân in Wâlterswâld wandelt over de 120 meter lange en 30 meter brede mestbult. FOTO ARCHIEF/ MARCEL VAN KAMMEN

Omwonenden van Mestverwerking Fryslân in Wâlterswâld zijn woedend op de provinsje Fryslân die blijft aansturen op flinke uitbreiding van het mestverwerkingsbedrijf in hun dorp.
Lees meer over
Dantumadiel

,,Ik ben pisnijdig op de provincie en omgevingsdienst FUMO’’, verwoordde Sape Dijkstra vrijdag bij de Raad van State de onvrede die leeft bij zo’n twintig direct omwonenden. ,,We kregen gelijk van de rechtbank Noord-Nederland, maar ze gaan gewoon door’’, zei hij buiten de zittingszaal.

Mestverwerking Fryslân vroeg in 2017 en 2019 vergunningen aan om de productie te mogen uitbreiden van 100.000 naar 438.000 ton per jaar. De rechtbank vernietigde die vergunning vorig jaar september. De Raad van State behandelde gisteren het hoger beroep van het mestverwerkingsbedrijf tegen deze uitspraak. De rechtbank vond dat Fryslân onvoldoende heeft aangetoond dat de verwerking van 250.000 ton mest per jaar qua milieuhygiëne door de beugel kan. De verleende vergunning voor de uitbreiding werd van tafel geveegd.

Stankoverlast

Raadsman Ewald Korevaar van de omwonenden vindt dat er op zijn minst een milieu effect rapport (mer) gemaakt moet worden. Dat vindt de provincie overbodig. Korevaar wil ook dat er een hele nieuwe vergunningsaanvraag wordt opgetuigd waarbij rekening wordt gehouden met het nieuwe Friese geurbeleid.

Maar ook dat vindt de provincie niet nodig. Fryslân heeft voortgeborduurd op de vernietigde vergunning en voorgeschreven dat het mestbedrijf combi-luchtwassers moet installeren. Die zijn er inmiddels. Daarmee blijft stankoverlast binnen de perken, zegt het provinciebestuur. Daar moet de Raad van State een oordeel over vellen.

De bewoners die dicht bij de fabriek wonen hebben er geen vertrouwen is. Ze zien meer in een schoorsteen van zo’n 25 meter hoog die de lucht meer verspreidt. Dat ziet de provincie weer niet zitten. Dan vindt er meer stikstofverspreiding plaats en krijgen meer mensen last van geur, weliswaar in verdunde mate, zeggen woordvoerders. Uitspraak van de Raad van State volgt.

Nieuws

menu