Andries Ekhart: bevlogen sociaal democraat, humorist en bovenal Liwwadder

Ljouwert ferliest in echte Liwwadder jonge, Fryslân in belutsen bestjoerder. Dat zegt commissaris van de Koning Arno Brok na het overlijden van PvdA-er Andries Ekhart.

Andries Ekhart stond dicht bij de mensen. Zoals hier in de Leeuwarder Veestraat in 2014, bij de plaatsing van rookmelders.

Andries Ekhart stond dicht bij de mensen. Zoals hier in de Leeuwarder Veestraat in 2014, bij de plaatsing van rookmelders. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

,,Ik krige it tongersdeitemiddei te hearren. Ik bin tige oandien. Ynienen is hy der net mear. Elk mei wa’t ik it der oer ha is bot skrokken”, vertelt Arno Brok, die als burgemeester van Sneek lang met Ekhart samenwerkte. PvdA-er Andries Ekhart overleed op Hemelvaartsdag, hij was 66 jaar.

,,Wy hienen fan it begjin ôf in klik. Hy wie dan wol wethâlder yn Snits, mar it wie echt in Liwadder jonge. De leafde foar Ljouwert siet der sa djip yn.”

Dat Andries Ekhart in de jaren negentig politiek actief werd, was te danken aan een werkbezoek van PvdA’er Job Cohen aan Sneek, weet oud-wethouder Henk Deinum zich te herinneren. ,,Bij dat werkbezoek werd Andries (die werkzaam was in het onderwijs in Sneek) overgehaald om de politiek in te gaan. Bij de verkiezingen in 1998 werd hij met heel veel voorkeursstemmen in de raad gekozen. En vier jaar later was hij al wethouder.”

Dy soe in Eskimo noch in bikiny ferkeapje kinne

,,Yn it kolleezje fan Snits hienen wy in leuk team, in echt dreamteam, en Andries wie ien fan de dragers”, herinnert Brok zich van die periode voorafgaand aan zijn vertrek naar Dordrecht in 2010. ,,Dan siet ik as foarsitter fan de ried te sjen as Andries it wurd naam. En dan lústere ik en tocht ‘Dit hienen wy sa net ôfpraat’.” Praten: het was een van de kernkwaliteiten van Ekhart. ,,Andries koe sa goed prate. Dy soe in Eskimo noch in bikiny ferkeapje kinne.”

‘Die nertsen maken het wel heel erg bont’, twitterde Andries Ekhart dinsdag nog toen bleek dat nertsen het coronavirus op mensen konden overbrengen. ,,Virtuoze taalgrapjes. Die had hij”, vertelt Henk Deinum. ,,Ik had net nog iemand aan de telefoon die zich afvroeg welke grap Andries zou maken over het feit dat hij op Hemelvaartsdag gestorven is. Andries was altijd heel sociaal en begaan maar deed ook alles met gevoel voor humor en relativering.”

,,In het college in Leeuwarden was Andries heel belangrijk voor de sfeer. En je weet, de sfeer in een team is van groot belang”, vervolgt Deinum. ,,Als de spanning in het college opliep, dan wist hij dat te relativeren met een grap of opmerking”, vult Sjoerd Feitsma aan. Feitsma zat tussen 2014 en 2018 met Ekhart in het college in Leeuwarden.

Ook al woonde en werkte Ekhart in Sneek, hij bleef een Liwwadder in hart en nieren. ,,Yn 2011 skille hy my; ‘Ik moat eefkes mei dy prate’”, vertelt Brok die op dat moment al burgemeester in Dordrecht was. ,,Hy koe wethâlder wurde yn Ljouwert en woe witte hoe’t ik dêr oer tocht. Ik sei: ‘Dit komt mar ien kear foarby. It is oars as yn Snits, der is gjin jild en de problemen binne grutter, mar it is sa’n leuke stêd.’ En doe hat er it dien. Ljouwert is syn stêd.”

Als toenmalig fractievoorzitter van de PvdA in Leeuwarden, was Sjoerd Feitsma betrokken bij de sollicitatieprocedure van Ekhart. ,,Terugkomen naar Leeuwarden, dat was de rode draad in het verhaal. Werken in zijn eigen stad.”

Bevlogenheid. Betrokkenheid. Dicht bij de mensen. Sjoerd Feitsma benoemt nog enkele eigenschappen waar Ekhart om bekend stond. ,,De persoonlijke betrokkenheid die hem dreef. Echt fantastisch. Een mooi voorbeeld is hoe hij als wethouder bezig ging met de werkgroep toegankelijkheid. Die werkgroep moest er voor zorgen dat mensen met een beperking zoveel mogelijk mee kunnen doen.”

Hij was zo betrokken bij ons

,,Ik ben er echt helemaal af. Donderdag heb ik nog met ’m geappt.” Hilda Snippe is voorzitter van de werkgroep Toegankelijkheid. ,,Hij was zo betrokken bij ons. Zo gedreven. Hij ging ook geen enkele uitdaging uit de weg. Om te ervaren hoe het is om slechtziend of blind te zijn, is hij ‘blind’ over het Zuiderplein gelopen. Dat vond-ie heel eng.” De betrokkenheid van Ekhart hield niet op toen hij in 2018 niet terugkeerde als wethouder. ,,Ekhart bleef actief voor ons, nu als vrijwilliger. Bleef ons helpen en adviseren en gaf ook tips om problemen onder de aandacht van de raad te krijgen. Hij is echt het voorbeeld van een verbinder. Een hele grote.” En dan, na een moment van stilte: ,,Ik kan er helemaal nog niet bij. Ik zou hem maandag weer zien. Dit is zo bizar.”

Ondanks zijn betrokkenheid en inzet, had Ekhart niet altijd de wind mee als wethouder. De veranderingen in het sociaal domein, de strubbelingen rondom sociale werkvoorziening Caparis: ze kwamen hem ook op kritiek te staan. Vanuit de raad, vanuit de omgeving.

Nadat na de verkiezingen eind 2017 duidelijk werd dat Ekhart – tot zijn teleurstelling – niet door mocht als wethouder, nam hij zitting in de raad. Eind maart werd hij fractievoorzitter, als opvolger van Lutz Jacobi. Vorige week, toen bekend werd dat Sjoerd Feitsma stopt als wethouder, liet Ekhart desgevraagd weten niet terug te zullen keren in het college. ,,Ik zit nog maar drie maanden voor mijn AOW”, zei hij toen.

Ekhart laat zijn vrouw, twee kinderen en een kleinkind achter.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland