Eerste appeltje eregast tijdens opening voedselbos Hantum

Ingrid Brunsting en Taeke Sijens bij de eerste appel van het Hantumer voedselbos. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Heel Hantum houdt de adem in: heeft de eerste appel van het dorpsbos de winderige nacht overleefd? De jubelstemming zal er vrijdagmiddag bij de opening niet minder om zijn.

Het was een ‘allersúterichst’ bosje, het dorpsbosje van Hantum. Een woestenij, waar kerstbomen en puin werden gedumpt en de omringende huizen groen van uitsloegen. We moeten er iets mee, bedacht het dorp nu al bijna tien jaar geleden .

De voorbereiding was soms taai, maar Hantum hield vol. Een eetbaar bosje moest er komen, waar het dorp elkaar kan ontmoeten. Met hulp van Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Fryslân en Fruit yn Fryslân kon het werk afgelopen maart eindelijk beginnen.

Zestien bomen

Zestien bomen werden er geplant: peren, appels en pruimen. Klinkende namen als de Gele Eierpruim, de Beurre Hardy, de Syden Hempje. De Dokkumer Nije viel af. ,,Sa soer, dêr kist neat mei’’, zegt mede-initiatiefnemer Taeke Sijens resoluut.

Het stond er prachtig bij, het hoekje had er nog nooit zo knap uitgezien. Tot de alles verzengende droogte die Noordwest-Europa afgelopen zomer plaagde bijna roet in het eten gooide. Een boer stortte met zijn gierwagen zo’n 4000 liter water over de boompjes uit. ,,Dat is sa moai hè? By elts probleem hie der wol ien in oplossing’’, straalt mede-initiatiefnemer Ingrid Brunsting.

Eén appel

En met resultaat. De boompjes zijn nog dun, het bladerdak aarzelt, maar het eerste succesje is daar. Middenin het veld hangt één appel. Sijens en Brunsting staan er glunderend omheen. ,,Moai hé?’’ Een Alkmene is het. ,,Wit sappig vruchtvlees’’, vermeldt een fruitboekje. Maar ook: ,,Moet tijdig geplukt worden en is ook gevoelig voor val.’’

De appel wordt nog net niet dag en nacht bewaakt. De appel is vrijdagmiddag eregast tijdens de opening, die om vijf uur begint. Dat er voor de nacht stevige windvlagen voorspeld werden, zorgt voor lichte nervositeit.

Blijft de appel hangen? Donderdagavond hing hij er nog.

Nieuws

menu