Zeldzame strandplevier weet Ameland steeds beter te vinden: dit jaar ten minste 16 nesten

Een vrouwelijke strandplevier bij een nestje. FOTO JOHAN KROL

Het Noordzeestrand op het westelijke deel van Ameland blijkt een bijzonder geliefde broedplaats onder de zeldzame strandplevieren.
Lees meer over
Ameland

Was er in 2017 slechts een broedpaar, afgelopen seizoen ging de teller volgens Rijkswaterstaat al naar meer dan zestien. Dit blijkt uit de jaarlijkse tellingen en monitoring van strandbroeders tussen paal 4 en 11, ruwweg tussen Nes en Hollum. Ecoloog Johan Krol van Natuurcentrum Ameland voert de rapportage uit.

De strandplevier heeft het de laatste jaren moeilijk in Nederland, maar gezien de positieve cijfers lijkt Ameland zich tot een uitzondering te ontwikkelen. Dit jaar vond Krol over een lengte van 4,7 kilometer 16 nesten van de strandplevier. Ook werden er jonge vogels gezien, wat duidt op meer uitgekomen nesten die niet gevonden zijn.

Veertien nesten leidden niet tot broedsucces, in vijf gevallen was dat zeker het gevolg van natuurlijke oorzaak, dit ligt ook bij de andere gevallen voor de hand.

Nieuws

menu