Vergevorderde plannen voor onderwatervliegerpark bij Ameland

Eén TidalKite kan stroom leveren aan 700 huishoudens. Beeld | Arodi Buitenwerf

Met het oprichten van de Getijdencentrale Waddenzee moet het opwekken van energie met behulp van onderwatervliegers een grote vlucht gaan nemen. Er liggen al plannen voor een park bij Ameland.
Lees meer over
Ameland
Harlingen
Schiermonnikoog
Terschelling
Vlieland

Het bedrijf, dat voortkomt uit start-up SeaQurrent uit Grou, wil het mogelijk maken dat binnen enkele jaren onderwatervliegers energie produceren voor de Waddeneilanden. Volgens Maarten Berkhout, vanuit de start-up betrokken bij het opzetten van de centrale, moeten de vliegers de helft van de energievoorziening van de eilanden voor hun rekening kunnen nemen. ,,Drie vliegers produceren eenzelfde hoeveelheid energie als het huidige zonnepark op Ameland.’’

De vlieger van SeaQurrent, de Tidal Kite, beweegt dwars op de stroming door het water en trekt daardoor aan een kabel die een hydraulische pomp aandrijft die weer is aangesloten op een generator. Het hele systeem bevindt zich in de uiteindelijke versie onder water. Momenteel wordt nog met een ponton een prototype op schaal getest op de Waddenzee bij Cornwerd. Volgend jaar gaat een groter testmodel het water in bij Ameland.

Lees ook: De onderwatervlieger van SeaQurrent (die energie haalt uit de zee) is bijna klaar voor het grote werk

Belangrijk onderdeel van energietransitie

Berkhout ziet in de Tidal Kite een belangrijk onderdeel voor de energietransitie. ,,Het is een goede aanvulling op zon en wind omdat energie uit het getij constant is. De zee stroomt altijd. Het is daarom goed om getijde-energie in het geheel mee te nemen.’’ Bovendien zijn de onderwatervliegers geen in het oog springende objecten in het landschap zoals windmolens dat wel zijn. ,,Ze passen heel goed in een strategie waarin je beter gebruik maakt van de ruimte. Nederland bestaat voor een veel groter deel uit water dan uit land. We moeten kijken hoe we slimme combinaties kunnen maken.’’

De Getijdencentrale Waddenzee moet volgens Berkhout gezien worden als een projectontwikkelaar zoals die er nu ook zijn voor de aanleg van zonneparken en windmolenvelden. ,,SeaQurrent is de leverancier van de techniek. Wij zijn er voor de exploitatie en de vergunningen.’’

De centrale bekommert zich onder meer om ecologische onderzoeken, doet berekeningen en onderhoudt contact met belanghebbenden zoals het Wetterskip en netbeheerder Liander. ,,Dat is werk dat je er als SeaQurrent niet allemaal bij moet gaan doen.’’

Vergevorderde plannen bij Ameland

Voor de aanleg van een onderwatervliegerpark bij Ameland zijn de plannen vergevorderd. De centrale trekt daarbij op met onder meer de Amelander Energie Coöperatie. Bij soortgelijke projecten verwacht Berkhout samen te werken met andere lokale coöperaties. ,,Als centrale willen we ook voorkomen dat daar dubbel werk gebeurt door al die inspanningen te coördineren. Door bijvoorbeeld een reserve-unit onderling te delen.’’

De Getijdencentrale Waddenzee voorziet in de toekomst onderwatervliegerparken in het Borndiep bij Ameland, het Marsdiep bij Texel, de Vliestroom bij Vlieland en in de Eems bij de Eemshaven. In totaal zouden die parken in 2026 40 MegaWatt energie op moeten gaan wekken.

SeaQurrent hoopt in 2022 de eerste Tidal Kite op de markte te kunnen brengen. Het bedrijf bestaat sinds 2013 en is sinds 2017 aan het testen. Tot nu toe zijn er enkele miljoenen in het project gestoken door de eigenaren, investeerders en de provincie Fryslân. Het Waddenfonds verbond zich dit jaar nog aan 2,3 miljoen euro om tests van de centrale met de vlieger bij Ameland mogelijk te maken.

Nieuws

menu