Subsidie uit Waddenfonds voor Archeologische Steunpunten en producten van Ameland

FOTO WADDENFONDS

Het Waddenfonds heeft vrijdag twee Friese projecten subsidie toegekend, die volgens de organisatie de leefbaarheid in het waddengebied versterken.
Lees meer over
Ameland
Harlingen
Waadhoeke

Stichting Amelands Produkt krijgt een bedrag van 50.000 euro uitgekeerd. Deze groep zet zich in voor het gebruik en promotie van lokale producten op Ameland. Op het eiland is vanuit de horeca grote vraag naar deze ambachtelijk en duurzaam gemaakte streekproducten.

Nog eens hetzelfde bedrag gaat naar het project ‘TerpEnLand, Archeologie langs het Wad’. Daarmee worden in Firdgum, Wijnaldum en Oude Bildtzijl nieuwe vitrines gerealiseerd voor exposities over het ontstaan van sluizen, dijken en terpen. De organisaties in de drie dorpen werken onderling en met ondernemers en amateurarcheologen samen bij de tentoonstellingen.

Het fonds had ook nog subsidie in petto voor twee projecten in Pieterburen en Westerland (Noord-Holland).

Nieuws

menu