Dat is schrikken: nu ook al PFAS aangetroffen in waterwinputten op Ameland

In enkele putten in een waterwingebied op Ameland is PFAS aangetroffen, een verzamelnaam voor een groep chemische stoffen. Het water heeft daarom ,,een zuiveringsstap” nodig.

Ameland vanuit de lucht.

Ameland vanuit de lucht. Foto: LC

Lees meer over
Ameland
Schiermonnikoog
Terschelling
Vlieland

Dat zei Renske Terwisscha van Scheltinga maandagochtend op het symposium Zoet water en het Waddengebied, in het Woudagemaal in Lemmer. Zij is teammanager technologie & onderzoek bij Vitens en geeft leiding aan hydrologen en waterkwaliteitspecialisten.