Natuurorganisaties roepen op: laat wadvogels met rust

Kluut.

Natuurorganisaties doen een oproep om wadvogels in deze tijd van het jaar met rust te laten. Tijdens de najaarstrek rusten veel vogels uit in het Waddengebied, maar die rust staat volgens de organisaties onder druk.
Lees meer over
Ameland
Harlingen
Noardeast-Fryslân
Schiermonnikoog
Terschelling
Vlieland
Waadhoeke

„Helaas gaat het niet goed met een groot aantal vogelsoorten in het Waddengebied”, stelt Fred Wouters, directeur van Vogelbescherming Nederland. „Van typische wadvogels zoals de scholekster, kluut en noordse stern is het broedsucces zo laag dat de reproductie de sterfte niet compenseert en de populaties sterk onder druk staan.”

Wat deze wadvogels volgens de natuurorganisaties nodig hebben is rust en ruimte. „Helaas worden vogels regelmatig verstoord door recreanten, vaak onbedoeld. Opvliegen door verstoring kost vogels veel energie”, aldus de organisaties.

Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waddenvereniging, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland en Het Groninger Landschap slaan de handen ineen voor de wadvogels. Ze willen waddenliefhebbers bewust maken hoe belangrijk het is om vogels niet onnodig te verstoren.

Als tips geven ze: houd je hond aan de lijn en laat deze in losloopgebieden niet achter vogels aan rennen, betreed geen speciale rustgebieden (deze zijn vaak aangegeven met bordjes of met palen/lint afgezet), maak niet teveel lawaai en blijf op de paden.

Nieuws

Meest gelezen