Konijnenjacht blijft ook op Ameland gesloten. 'Geen uitzonderingspositie'

Konijnen jagen is komend seizoen ook op Ameland verboden. Een uitzondering op het jachtverbod is niet mogelijk.

Een konijn op camping De Kiekduun in Buren.

Een konijn op camping De Kiekduun in Buren. Foto: Jan Spoelstra

Lees meer over
Ameland

Dat antwoorden Gedeputeerde Staten van Fryslân aan JA21. Die Statenfractie had vragen gesteld na een artikel in de Leeuwarder Courant waarin de Vereniging tot Behoud van cultuurhistorisch medegebruik Ameland voor zo’n uitzonderingspositie pleitte . Op Ameland zou het door het eeuwenoude eigen beheer minder slecht met het konijn gaan dan op Schiermonnikoog en Vlieland.