Kapitein MSC Zoe niet strafrechtelijk vervolgd voor containerverlies Waddengebied

De MSC Zoe in mei 2018. ARCHIEFFOTO SHUTTERSTOCK

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de kapitein van het containerschip MSC Zoe niet vervolgen. Volgens het OM valt de kapitein geen strafrechtelijk verwijt te maken voor het verlies van de containers.
Lees meer over
Ameland
Schiermonnikoog
Terschelling
Vlieland

In de nacht van 1 op 2 januari 2019 verloor het schip, ten noorden van de Waddeneilanden, 342 containers. Naar aanleiding van deze gebeurtenis is een onderzoek verricht door het Team Maritieme Politie in samenwerking met de Inspectie Leefomgeving en Transport, onder leiding van het OM.

Uit het onderzoek moest blijken of het handelen van de kapitein strafbare feiten, zoals milieuverontreiniging en overtreding van de scheepvaartregels, had opgeleverd. De onderzoekers stelden vast dat er geen sprake is geweest van opzet of schuld.

De kapitein heeft de gekozen korte vaarroute kunnen en mogen maken. De lading op het containerschip was conform voorschriften geladen en gezekerd. Onzorgvuldig vaargedrag door de kapitein is niet gebleken. Dat de containers - mogelijk doordat het schip de zeebodem heeft geraakt - overboord zijn geslagen, is een ongeluk met grote gevolgen in de Waddenzee, maar dat is voor het OM niet voldoende om te kunnen spreken van een strafrechtelijk verwijt.

Wel schadelijke stoffen in het water, maar niet expres

Op het gebied van milieuverontreiniging valt de kapitein niks te verwijten, omdat er dan sprake had moeten zijn van onvoorzichtigheid, nalatigheid of onoplettendheid. Er zijn wel schadelijke stoffen in het water terecht gekomen, maar nergens blijkt dat de kapitein opzettelijk deze containers met schadelijke stoffen heeft geloosd.

Het staat nog steeds niet onomstotelijk vast wat de oorzaak van de containerramp is geweest. „Aannemelijk is dat het schip de zeebodem heeft geraakt”, zo stelt het OM. „Dat is onvoldoende om de gevolgen strafrechtelijk toe te rekenen aan het gedrag van de kapitein.”

Kapitein mocht korte route varen

Ook qua vaarroute treft de kapitein geen blaam: hij hád de noordelijke route kunnen gaan volgen, maar volgens het OM kan niet worden geconcludeerd dat hij een andere keuze had moeten maken. Het is simpelweg toegestaan dat schepen de route van de MSC Zoe volgen, ook onder slechte weersomstandigheden.

Het OM neemt in het oordeel ook mee dat het volgen van deze route - gelet op de waterdiepte en de diepgang van het schip - in eerste instantie geen problemen op had moeten leveren. Een complexe risicoberekening maakte pas duidelijk dat er risico’s aan konden zitten. „Dit is echter onvoldoende voor schuld in strafrechtelijke zin”, aldus het OM.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek heeft het OM de strafzaak tegen de kapitein geseponeerd.

Nieuws

menu