3 miljoen kubieke meter extra zand voor strand van Ameland-West

Zandsuppletie op Texel in 2021.

Zandsuppletie op Texel in 2021. Foto: Archief/ Evalien Weterings

Het strand aan de westkant van Ameland, bij Hollum, wordt tot en met augustus met enige regelmaat tijdelijk of geheel afgesloten. Dit is nodig, omdat Rijkswaterstaat in die periode ruim 3 miljoen kubieke meter zand uit de Noordzee naar het strand brengt.
Lees meer over
Ameland

Speciale baggerschepen – ‘sleephopperzuigers’ – zuigen zand op van de zeebodem en brengen dit naar de kust. Via een persleiding wordt het zand op het strand, tussen strandpaal 1.2 en 4.6, gespoten. Daar spreiden bulldozers en shovels het zand verder uit. Vanaf het strand kan het zand ook doorstuiven de duinen in.