Waarom de vaargeul naar Ameland een chronisch en acuut probleem is. 'Door gebrek aan water, komt de boot wat later'

De vaargeul naar Ameland slibt chronisch dicht. De actuele hobbel is het nieuwe, laatste stukje. Kapitein Sicco de Vries en hoofd operationele dienst Izak van Rhijn laten vanuit de stuurhut zien voor welke problemen dat zorgt.

Kapitein Sicco de Vries (links) en stuurman Paul IJnsen in de stuurhut van de Sier.

Kapitein Sicco de Vries (links) en stuurman Paul IJnsen in de stuurhut van de Sier. Foto: Jan Spoelstra

Lees meer over
Ameland
Noardeast-Fryslân

,,Kijk, nu komen we bij de nieuwe doorsteek”, zegt kapitein Sicco de Vries. Tot een maand of vijf geleden voeren de veerboten van Wagenborg hier rechtdoor, een stukje van 250 meter. Sindsdien is de route verlegd naar een nieuwe, natuurlijk gevormde vaargeul van grofweg een kilometer. Het zou hier 55 meter breed moeten zijn tussen de groene en rode tonnen die de geul aan weerszijden markeren, maar dat is het lang niet.