Boek over grafcultuur op Ameland biedt bijzondere inkijk op geschiedenis van het eiland en zijn bewoners

Zo’n beetje alles wat bekend is over de Amelander grafcultuur is nu te boek gesteld in ‘Begraven op Ameland’.

De begraafplaats in Ballum op Ameland.

De begraafplaats in Ballum op Ameland. Foto: Amelander Historie

Lees meer over
Ameland

Volgens schrijver en funerair deskundige Leon Bok kent Ameland een ‘rijke en gevarieerde grafcultuur’. ‘Op de begraafplaatsen zijn van pakweg vier eeuwen de sporen van begraven terug te vinden, en in sommige gevallen gaan die nog verder terug zoals bij de zerk van Wytze van Cammingha (1552). Het betreft niet alleen verhalen over de onder de steen begraven personen en hun lief en leed, soms uitgedrukt in fraaie poëtische teksten, maar ook de geschiedenis van Ameland die te herleiden is aan de hand van de grafstenen. Veel van de grafmonumenten leggen een link met de walvisvaart, de koopvaardij, het reddingswezen maar ook het dagelijkse bestuur op het eiland.’

Nieuws

menu