In Friesland zeldzame weidebeekjuffer vastgelegd door wildcamera op bedrijventerrein bij Kootstertille

Foto: Ynnatura

Een zeldzame weidebeekjuffer is vastgelegd door een wildcamera op bedrijventerrein de Westkern in Kootstertille. De libel wordt in de rest van Nederland regelmatig gezien, maar komt in Friesland weinig voor.
Lees meer over
Achtkarspelen

Sinds eind vorig jaar leggen wildcamera’s op de bedrijventerreinen Westkern bij Kootstertille en Skûlenboarch bij Eastermar beelden vast van de dieren die er voorkomen. In de voorgaande kwartalen waren er flink wat hazen en reeën te zien op de camerabeelden.

In de zomerperiode lag het aantal waarnemingen een stuk lager. Dit komt waarschijnlijk doordat sloten droog kwamen te staan. Desondanks zijn in de periode juli tot en met september beelden gemaakt van reeën, hazen, steenmarters, koolmezen en merels.

Nieuws

menu