Waslijst aan overtredingen bij afvalbedrijf in Kootstertille: 'Ernstig'

Afvalbedrijf Van der Galiën in Kootstertille voldoet nog lang niet aan alle voorschriften en milieueisen. De overtredingen zijn ernstig.

Stofwolken bij het laden van een schip bij afvalbedrijf Van der Galiën in Kootstertille.

Stofwolken bij het laden van een schip bij afvalbedrijf Van der Galiën in Kootstertille. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Dat laat de Friese milieu- en omgevingsdienst FUMO het bedrijf weten in een brief van maar liefst achttien kantjes. De brief bevat een waslijst aan overtredingen. Van der Galiën Recycling moet een uitgebreide serie maatregelen nemen, anders volgen er fikse boetes.

‘Het is belangrijk dat u met een oplossing komt. De overtredingen die wij constateerden, zijn namelijk ernstig’, valt er te lezen. Hierna volgt de aankondiging van zeven verschillende boetes (dwangsommen) die het bedrijf kan verwachten als het de fouten de komende maanden niet herstelt. De vele bedragen die worden gemeld, variëren van 1000 euro per dag, 5000 euro per overtreding en 25.000 euro per week tot een boetebedrag van maximaal 500.000 euro.

Lees ook: OM legt afvalbedrijf Van der Galiën in Kootstertille vijf boetes op

Sinds juni staat Van der Galiën onder verscherpt toezicht van de provincie en de FUMO. Deze maatregel geldt voor de rest van dit jaar. De afgelopen jaren is herhaaldelijk geconstateerd dat het bedrijf zich niet houdt aan de regels en de vergunning. Ook was er geregeld stofoverlast, vooral bij het laden van schepen.

Los van de maatregel van de provincie en de FUMO dook het Openbaar Ministerie in het bedrijf. Het OM legde Van der Galiën afgelopen zomer al vijf boetes op (in totaal 28.000 euro). Ook de provincie deed dit onlangs (in totaal 25.000 euro), voor eerdere overtredingen bij de opslag van hout in januari, februari en maart.

Niet volgens vergunning

In de meest recente brief van de FUMO staat dat het afvalbedrijf niet werkt volgens de vergunning. Controleurs hebben vele overtredingen vastgesteld, onder meer bij de op- en overslag van asbest, hout, dakbedekking, puin, banden en bouw- en sloopafval. Sommige vakken voor opslag zijn vergroot. Er worden meer afval- en grondstoffen opgeslagen dan in de vergunning staat. Dat geldt ook voor hout. In een van de hallen lag zes keer meer hout dan toegestaan, met als gevolg extra brandgevaar.

Daarnaast liggen afvalstoffen opgeslagen op verkeerde plekken en ligt afval te lang bij het bedrijf. ‘De verwerkings- en opslagcapaciteit op jaarbasis wordt overschreden’, staat er.

Van meerdere afvalstromen is de herkomst onbekend en namen, nummers en codes worden niet juist vermeld, bleek tijdens een controle van de administratie. Sommige nummers bestaan niet eens. Uit een deel van het afval kunnen bovendien ‘bodembedreigende stoffen’ lekken. Dit afval moet worden opgeslagen op vloeistofdichte of vloeistofkerende vloeren. Dat is niet overal het geval. Ook worden afvalstoffen afgegeven aan niet erkende verwerkers. De lijst met overtredingen is nog veel langer.

‘Tik op de vingers’

Namens de provincie, waar de FUMO onder valt, zegt woordvoerder Peter van den Meerschaut: ,,De eerste twee à drie maanden van het verscherpt toezicht verliepen heel goed. Nu is er weer sprake van een verslapping. Dit is wel een tik op de vingers.’’

Volgens directeur Jippe van der Galiën valt dat mee. Zijn bedrijf kan een nieuwe vergunning aanvragen, staat in de brief. ,,As wy dy ha, dan binne dizze punten fan de baan. De oanfraach foar in nije fergunning tsjinje wy ynkoarten yn. It is in kwestje fan tiid. Boppedat hat de FUMO ús ek ferteld dat wy op de goeie wei binne.’’

In de brief staat echter dat het indienen van een verzoek voor een nieuwe vergunning niet automatisch betekent dat er dan een positief besluit volgt. ‘Dat zal pas blijken, nadat een eventueel door u ingediende aanvraag de nodige procedure(s) heeft doorlopen.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Achtkarspelen
Stofwolkzaak