Verwachte krimp zorgt voor spagaat in beleid woningbouw Achtkarspelen

Foto Pixabay

De grote vraag naar huizen en de verwachte bevolkingskrimp leiden tot een ‘spagaat’ op de woningmarkt in Achtkarspelen, zo staat in de woonvisie.
Lees meer over
Achtkarspelen

De komende jaren staan vooral in het teken van het bouwen van woningen, zowel voor eigen inwoners als voor nieuwkomers, die aangetrokken worden door de ligging van Achtkarspelen midden tussen Leeuwarden en Groningen. Tegelijkertijd wil de gemeente ervoor waken te veel huizen te bouwen. Ondanks de huidige woninghonger, krimpt het aantal inwoners van Achtkarspelen al jaren licht. Er wonen 270 mensen minder dan tien jaar geleden.

De vraag naar huizen blijft wel stijgen, doordat het aantal huishoudens steeds groeide. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld bewoners zonder partner. De verwachting is dat op de langere termijn ook het aantal huishoudens zal dalen, waardoor er minder huizen nodig zijn.

Behoefte aan appartementen voor een of twee personen

Woningcorporaties in de gemeente houden daar al rekening mee en slopen op sommige plekken meer woningen dan ze er bouwen. De gemeente wil de komende jaren nog wel bijbouwen, maar stimuleert ook de komst van tijdelijke woningen zoals tiny houses .

Dit wordt de ‘spagaat’ genoemd: nu zijn er extra huizen nodig, maar later waarschijnlijk niet meer. De gemeente wil de komende jaren vooral inzetten op appartementen voor één of twee personen. Hier is behoefte aan, vooral onder senioren. Als die hun eengezinswoning verlaten, biedt dat weer kansen voor gezinnen.

Een alternatief naast nieuwbouw, is om bestaande, grotere huizen waar mogelijk om te vormen tot kleine wooneenheden.

Nieuws

menu