De vogelkijkhut in de Twijzelermieden is voor de tweede keer in korte tijd toegetakeld. 'Supertryst'

Voor de tweede keer in korte tijd is de vogelkijkhut bij de Alde Dyk in de Twijzelermieden toegetakeld. Ook de toegangsvlonder is vernield.

De toegetakelde vogelkijkhut en vernielde vlonder.

De toegetakelde vogelkijkhut en vernielde vlonder. Foto: LC

Lees meer over
Achtkarspelen

,,Ik kin der net by dat jo soks dogge”, zegt een boze boswachter Gjerryt Hoekstra van Staatsbosbeheer, de beheerder van de ‘Skiertsjilling’. ,,Wêrom no de boel ferniele? Gean in ein te fytsen of te rinnen ast frustrearre bist. Ha minsken no net mear ferstân? It is sa supertryst.”