Uitstel visie hart Buitenpost

Achtkarspelen. FOTO LC

Een verdeelde raad Achtkarspelen kwam donderdag niet tot de vaststelling van de centrumvisie voor Buitenpost. Er waren te veel amendementen en moties.

Het vaststellen van een centrumvisie voor Buitenpost is gisteren door de raad van Achtkarspelen uitgesteld. Zo is er meer tijd om amendementen en moties aan te scherpen of in te trekken. Er waren twee amendementen en drie moties. Eén daarvan werd ingetrokken door de ChristenUnie die pleitte voor de komst van de bibliotheek naar het winkelcentrum. Daar heeft de gemeente geen zeggenschap over, antwoordde wethouder Harjan Bruining.

Waar de schoen vooral wrong, was een motie van ChristenUnie, VVD en CDA die vinden dat een ‘bouwteam’ de verdere planvorming moet trekken. Daarmee doelden de partijen op een voorbereidingsgroep van inwoners, plaatselijk belang, ondernemers en geen team dat gevormd wordt door ambtenaren van het gemeentehuis. Wat wethouder Bruining betreft kan zo’n projectgroep er komen, maar dat mag geen bouwteam worden. Daarin zitten al bouwpartijen en worden de plannen veel verder gespecificeerd.

De PvdA had geen goed woord over voor de visie. ,,It rammelt oan alle kanten, faach en ûndúdlik’’, aldus Theun Nicolai. Hij noemde het een treurig voorstel, waarbij de raad een blanco cheque geeft. CDA en VVD missen ambitie. GroenLinks mist een verkeersvisie en de PVV is tegen dwang om de bestemming van een winkelpand te veranderen als dat twee jaar leeg staat.

De raad scherpte wel de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) aan. Dit maakt het mogelijk gebieden aan te wijzen waar geen lachgas verkocht mag worden. Op de PVV na sluiten de partijen zich aan bij het initiatief Raden in Verzet om meer geld van het rijk te krijgen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Achtkarspelen