Raad eist rol voor ondernemers bij uitwerken compact centrum Buitenpost

Achtkarspelen. FOTO LC

De uitwerking van de centrumvisie voor Buitenpost komt in handen van een projectgroep van ondernemers, businessclub, dorpsbelang en gemeente.
Lees meer over
Achtkarspelen

Dit besliste de gemeenteraad van Achtkarspelen donderdagavond unaniem. Vooral de PvdA maakte gehakt van het voornemen van het college om de uitwerking van het plan voor het winkelcentrum aan externe bureaus over te laten. ,,It kolleezje liket wol ferslaafd oan ynhier’’, zei Theun Nicolai.

Die ingehuurde krachten zijn te duur, vond hij. Met inzet van eigen ambtenaren zou het de helft goedkoper kunnen, had Nicolai berekend. Bovendien was er bij het opstellen van de centrumvisie al een projectgroep van belanghebbenden betrokken. Mensen staan ,,te popeljen’’ om mee te doen, zei hij.

Compacter centrum, meer groen, meer gezelligheid

Ook CDA, ChristenUnie en Gemeentebelangen vonden het zonde om de tekeningen die de projectgroep had gemaakt ,,fuort te smiten’’, meldde Romke van der Wal (CDA). Deze drie partijen en de PvdA vlochten hun amendementen in elkaar, waardoor de plannenmakerij goedkoper uitvalt en in handen komt van een projectgroep met lokale betrokkenen.

De raad schaarde zich vervolgens achter de nieuwe centrumvisie voor Buitenpost. Die komt erop neer dat het winkelgebied compacter gemaakt wordt, met een betere inrichting, meer groen en meer gezelligheid.

Wel uitbreiding mogelijk voor supermarkten

Deze ingreep is nodig, omdat het centrum de afgelopen tien jaar steeds meer met leegstaande winkels te maken heeft gekregen. Dit komt onder meer door het veranderde koopgedrag.

De raad wil wel dat de gemeente binnen het kleinere winkelgebied nog maximale medewerking verleent aan eventuele uitbreidingsplannen van bestaande supermarkten. De nieuwe centrumvisie zou te veel uitgaan van krimp.

Nieuws

menu