Proef met gebiedsteammedewerker voor jeugd bij huisartsenpraktijk Harkema

Wethouder Margreet Jonker overhandigt een taart bij huisartsenpraktijk Het Homeer in Harkema om de start van de pilot ‘Gebiedsteammedewerker in huisartsenpraktijk’ te markeren. FOTO BINNE-LOUW KATSMA

Jeugdige inwoners van Achtkarspelen kunnen vanaf dinsdag in huisartsenpraktijk Het Homeer in Harkema hulp en ondersteuning krijgen bij lichte psychische klachten en vragen over opvoeden en opgroeien. Er is bij wijze van proef een dagdeel per week een gemeentelijke gebiedsteammedewerker aanwezig.
Lees meer over
Achtkarspelen
Tytsjerksteradiel

,,Kinderen en jongeren kunnen daardoor vaker zonder diagnose en zonder wachttijd in een aantal gesprekken verder worden geholpen door de gebiedsteammedewerker, zodat wij ze minder vaak hoeven door te verwijzen naar een tweedelijns jeugdzorgaanbieder'', zegt huisarts Doeke Keizer over het inititief. ,,We vinden het belangrijk dat kinderen en hun ouders passende zorg krijgen die snel en dichtbij beschikbaar is'', aldus wethouder Margreet Jonker.

In buurgemeente Tytsjerksteradiel heeft men reeds ervaring met deze vorm. In huisartsenpraktijk It Peldershûs in Burgum werkt enkele uren per week een gebiedsteammedewerker. Jonker: ,,Het is gebleken dat dit een goede manier is om de samenwerking tussen huisarts en gebiedsteam beter vorm te geven.''

De pilot van Achtkarspelen wordt in 2022 geëvalueerd. Mogelijk wordt de aanwezigheid van de gebiedsteammedewerkiner bij Het Homeer dan met nog een dagdeel uitgebreid.

De gemeente komt graag in contact met andere huisartsenpraktijken in Achtkarspelen (en Tytsjerksteradiel) die er voor voelen om aan de pilot mee te doen.

Nieuws

menu