Plannen voor mooier centrum Buitenpost: bezoeker moet langer blijven. Inwoners mogen meedenken.

Het centrum van Buitenpost moet aantrekkelijker worden gemaakt voor bezoekers. Werkgroep centrumplan Buitenpost heeft de ideeën uitgewerkt in een schets waarin delen van het centrum autovrij worden gemaakt, er meer plek is voor groen en terrassen met een aantrekkelijker Nijensteinplein en de leegstand deels wordt opgevuld met woningen.

Overzicht van de plannen.

Overzicht van de plannen. Gemeente Achtkarspelen

Lees meer over
Achtkarspelen

Sinds woensdag 12 januari kunnen de inwoners van Buitenpost en andere geïnteresseerden de plannen, in de vorm van een videopresentatie, voor het vernieuwde centrum bekijken op www.denkmee.achtkarspelen.nl De plannen van de werkgroep zijn al enthousiast ontvangen door de raadsfracties van de gemeente Achtkarspelen, de ondernemers en de omwonenden. De werkgroep, onder leiding van onafhankelijk voorzitter Tjeerd Douma, heeft de plannen het afgelopen jaar uitgewerkt om het centrumgebied van Buitenpost aan te passen aan de hedendaagse eisen.

Nieuws

menu