Partijen vragen om ruimte binnen plan compact centrum Buitenpost

Het plan om het centrum van Buitenpost compacter en gezelliger te maken, komt 22 oktober opnieuw in de raad met diverse moties.

Het gemeentehuis van Achtkarspelen in Buitenpost. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Het gemeentehuis van Achtkarspelen in Buitenpost. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Doordat de nodige winkels de deuren gesloten hebben, is er veel leegstand in het centrum. Burgemeester en wethouders stellen daarom voor om het winkelgebied kleiner te maken. De Christinastraat, de noordelijke Kerkstraat en Nijenstein vormen straks het dorpshart. Van bakker tot kapper en van lunchroom tot huisarts, alles zou hier moeten samenkomen. Buiten dit gebied werkt de gemeente niet mee aan nieuwe winkels en horeca.

De gemeenteraad sprak er op 17 september al over, maar kwam niet tot een besluit omdat er te veel moties en amendementen waren. CDA, ChristenUnie (CU) en VVD komen in de raadsvergadering van 22 oktober met een motie om in de bestemmingsplannen op te nemen, dat de bestaande supermarkten in het centrum mogen doorgroeien zoveel ze willen. De supermarkten zijn als publiekstrekkers cruciaal, stellen de partijen. Zij hebben ruimte nodig om veel verschillende producten te kunnen aanbieden. Hiermee kan voorkomen worden dat ze wegtrekken, zoals bij de Aldi gebeurd is, aldus de fracties.

Tevens vinden de drie partijen dat er ook buiten het centrum ruimte moet blijven voor grote horecabedrijven, die een aantrekkende werking hebben. De bibliotheek zou ook een plek moeten kunnen krijgen binnen het compactere centrum, stelt de CU in een motie. Deze zou het hart van het dorp kunnen worden, aldus de partij.

Projectgroep centrum Buitenpost

Verder vinden CDA, CU en Gemeentebelangen dat de stedenbouwkundige inrichting overgelaten moet worden aan een bouwteam dat deel uitmaakt van de projectgroep centrum Buitenpost. Een projectteam van gemeente, ondernemers en dorpsbelang heeft al ontwerpen gemaakt. De partijen vinden het zonde om deze tekeningen weg te gooien. Bovendien wordt burgerparticipatie van de overheid verwacht en scheelt het kosten voor ambtenaren.

De PVV stelt in een motie dat rechten tot bewoning of het vestigen van detailhandel niet automatisch moeten vervallen na 24 maanden leegstand. Dit kan eigenaren ernstig duperen, aldus de fractie, en leiden tot vervelende juridische conflicten. De FNP heeft moeite met het e voorbereidingskrediet van 39.000 euro. De gemeente verkeert in financiële moeilijkheden, terwijl nog niet duidelijk is wat de centrumvisie gaat kosten. De partij wil het voorlopig houden op 11.000 euro om het bestemmingsplan te actualiseren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Achtkarspelen