Omwonenden willen lampjes weer weg langs historisch zandpad de Mûntsegroppe in Achtkarspelen. 'Se soargje foar frij wat ljochtfersmoarging'

Zandpad de Mûntsegroppe, met links het fietspad. FOTO GOOGLE

Haal de ledlampjes maar weer uit het fietspad. Die oproep doen omwonenden van de Mûntsegroppe, een historisch zandpad in de gemeente Achtkarspelen.
Lees meer over
Achtkarspelen

In een brief aan de gemeenteraad schrijven zij dat de lampjes niets bijdragen aan de veiligheid, aangezien het vooral een recreatief pad zou zijn. ‘Fytsers nimme jûns let de Betonwei en Langewyk.’

Ljochtfersmoarging

Bovendien doet de verlichting in de smalle betonstrook volgens omwonenden afbreuk aan het oude karakter van het onverharde, kaarsrechte pad. ‘De lampkes kinne net út, brâne de hiele nacht en se soargje foar frij wat ljochtfersmoarging.’

De Mûntsegroppe (Monnikengreppel), deels Mûntsgroppe geheten, verbindt Harkema met Rottevalle (dat in Smallingerland ligt) en ligt op de grens met Tytsjerksteradiel. Het verlichten van toeristische fietspaden was een wens van de gemeenteraad.

Nieuws

menu