OM legt afvalbedrijf Van der Galiën in Kootstertille vijf boetes op

Bij afvalbedrijf Van der Galiën in Kootstertille wordt een schip geladen met houtafval.

Bij afvalbedrijf Van der Galiën in Kootstertille wordt een schip geladen met houtafval. Foto archief LC/Arodi Buitenwerf

Het Openbaar Ministerie (OM) is de afgelopen maanden in afvalbedrijf Van der Galiën Recycling in Kootstertille gedoken en heeft het bedrijf vijf boetes opgelegd.
Lees meer over
Achtkarspelen

Bij Van der Galiën zijn sinds vorig jaar meerdere overtredingen geconstateerd, laat het OM weten. Van vijf overtredingen heeft de Friese milieu- en omgevingsdienst FUMO (als controleur) proces-verbalen opgemaakt. Die zijn dit voorjaar aan het OM overhandigd. Vier van de milieudelicten vonden plaats tussen mei en oktober 2019, de vijfde schending was op 12 mei 2020.

De overtredingen zijn het niet tijdig keuren van een mobiele bovengrondse opslagtank, het opslaan van houtsnippers in strijd met de vergunning, onjuist ontvangen bedrijfsafval, het slopen zonder sloopmelding en het opslaan van hout buiten de brandmuren, meldt Audrey Nijhof. Zij is woordvoerder van het Functioneel Parket van het OM, dat milieuzaken behandelt.

Voor alle vijf overtredingen vindt het OM een boete (officieel: strafbeschikking) een passende straf. Het afvalbedrijf heeft onlangs dan ook vijf boetes ontvangen. Opgeteld gaat het om 28.000 euro. Een deel van dit bedrag is inmiddels betaald, aldus Nijhof. ,,Twee overtredingen draaien om de vergunningvoorschriften, de andere drie om het niet naleven van wettelijke voorschriften’’, zo verduidelijkt zij.

Lees ook | Afvalbedrijf Kootstertille onder verscherpt toezicht

Het bedrijf in Kootstertille staat sinds juni onder verscherpt toezicht van de provincie en de FUMO. Deze maatregel geldt eerst voor een half jaar. De afgelopen jaren is ‘herhaaldelijk geconstateerd’ dat Van der Galiën zich niet houdt aan de regels en de vergunning, liet de provincie twee maanden geleden weten.

Lees ook | Stof dwarrelt over Kootstertille: dwangsom na dwangsom voor afvalverwerker, maar: ‘Stof? Het is industrieterrein’