Nieuw schoolgebouw in Twijzelerheide in plaats van mfa

Achtkarspelen. FOTO LC

Er komt een nieuw schoolgebouw in Twijzelerheide, maar een zogeheten multifunctionele accommodatie blijkt geen haalbare kaart.
Lees meer over
Achtkarspelen

Basisscholen De Reinbôge en It Twaspan komen in het nieuwe gebouw onder één dak. Ook de peuterspeelzaal, die nu nog in dorpshuis De Jister zit, krijgt er een plekje. Achtkarspelen heeft geld gereserveerd voor de werkzaamheden.

In Twijzelerheide bestond eigenlijk de wens om veel meer voorzieningen te bundelen, in een multifunctionele accommodatie (mfa). Een initiatiefgroep onderzocht de afgelopen anderhalf jaar de mogelijkheden, vertelt secretaris Thea Kuipers van Plaatselijk Belang. Hierin zaten ook de basisscholen, de peuterspeelzaal, voetbalvereniging VVT, de ijsbaanvereniging en het dorpshuis.

Niet haalbaar

Uiteindelijk bleek dat er bij de omwonenden van het ijsbaanterrein, waar de mfa had kunnen komen, te weinig draagvlak was. Bovendien waren de plannen niet te financieren, zegt Kuipers. Plaatselijk Belang onderschrijft de conclusie van het college dat een mfa niet haalbaar is.

Wel kan de voetbalvereniging rekenen op renovatiewerk. Het college gaat snel in gesprek met het dorpshuis, dat met de peuterspeelzaal een vaste huurder verliest.

Nieuws

menu