Moeder laaiend over avondklokboete voor haar zoon, een hardwerkende tiener uit Twijzelerheide

Twee nachten heeft ze niet geslapen, zo boos is Hillie van der West uit Twijzelerheide op de agent die haar zoon Hendrik (16) een avondklokboete gaf.

Hendrik Koonstra (16) bij de geiten die hij kort voordat hij een avondklokboete kreeg nog gemolken had.

Hendrik Koonstra (16) bij de geiten die hij kort voordat hij een avondklokboete kreeg nog gemolken had. Foto Marcel van Kammen

Het gebeurde zondagavond rond half tien, toen Hendrik Koonstra (16) naar huis reed van zijn werk op een geitenboerderij in Veenklooster. Op een trekker, met een werkgeversverklaring op zak. Zich van geen kwaad bewust toonde hij dat formulier aan een agent die hem controleerde.

De politieman vroeg daarna om de bijbehorende eigen verklaring. Maar de zestienjarige wist niet dat hij die ook had moeten hebben. Hij vertelde dat hij net geiten had gemolken, het nummer van zijn baas stond wel op de werkgeversverklaring. De agent was niet geïnteresseerd. Het ging niet om z’n baas, maar om hem, zei hij. En daarmee uit. Het werd een boete, 95 euro.

Dan giet er in nacht de sel yn

Hendrik belde z’n moeder en vroeg haar de agent uit te leggen hoe het zat. ,,Mar dy plysje lake my gewoan út oan de telefoan’‘, vertelt Van der West. ,,Hy hie der totaal gjin boadskip oan.’’ De manier waarop ze te woord werd gestaan, maakte haar verschrikkelijk boos. Die zondagavond nog belde ze het algemene politienummer om haar beklag te doen.

Maandagochtend kreeg ze een telefoontje terug vanuit het politiebureau in Dokkum. Van der West was blij dat ze gehoor vond bij de politie. ,,Dy frou sei dat it ek wol oars kind hie en dat it oplost wurde soe.’’ Die middag ging de telefoon opnieuw. Het bleek de agent te zijn die de boete had opgelegd. Maar een oplossing kwam er niet, integendeel.

Het werd een onaangenaam gesprek. ,,Hy sei op in bepaald momint tsjin my: ‘As ik him wer oantref en hy hat syn papieren wer net foar elkoar, dan giet er in nacht de sel yn’.’’ Na die uitspraak was voor Van der West de maat vol en mailde ze de krant. ,,It is in stik ûnmacht. Wy wurde gewoan net as minsken behannele.’’

Volgens Van der West is de menselijke maat in deze zaak helemaal zoek. Op dag twee van de avondklok was een beetje mededogen volgens haar nog wel gepast geweest. ,,As Hendrik nei de kroech west wie, wie it in oar ferhaal. Mar it is in hurdwurkjende tiener.’’ En vooral ook de houding van de agent, die volgens haar nogal uit de hoogte deed, steekt haar ontzettend. ,,Hiel frustrearjend.’’

Ze is trouwens helemaal niet tegen de coronamaatregelen. ,,Ik ha sels ek tolve dagen platlein mei koroana. Dat firus moat bestriden wurde. Mar dít is ûnrjocht.’’

Agent hield zich aan instructie

Politiewoordvoerder Anthony Hogeveen, die het geval niet inhoudelijk kent, noemt de situatie voor beide partijen vervelend. ,,Het is altijd de toon die de muziek maakt.’’ Maar de agent hield zich aan de instructie door de boete uit te schrijven, aldus Hogeveen. ,,Er is duidelijk gesteld dat je beide verklaringen bij je moet hebben en dat er gehandhaafd zal worden.’’

Tegen de boete kan bezwaar worden gemaakt en over de bejegening door de agent kan een klacht worden ingediend, zegt Hogeveen. Van der West laat weten dat er geen bezwaar komt tegen de boete, omdat die naar de letter van de wet wel terecht zal zijn. Een klacht over de manier waarop de agent haar bejegende, heeft ze al ingediend.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Achtkarspelen
Instagram