Martin van Rijn (Aedes) onder de indruk van corporatie SWA Achtkarspelen

Van Rijn (links) krijgt uitleg over de waterstofinstallatie van SWA.

Van Rijn (links) krijgt uitleg over de waterstofinstallatie van SWA. Foto: SWA

Voorzitter Martin van Rijn van Aedes nam donderdag een kijkje bij Stichting Woningbouw Achtkarspelen en was onder de indruk. „Van de lage huren, dat we mooie huizen bouwen en een solide financiële positie hebben”, aldus directeur-bestuurder Emmy Elgersma van SWA.
Lees meer over
Achtkarspelen

Aedes is de branchevereniging van de woningcorporaties in Nederland. Van Rijn (o.a. oud-staatssecretaris en oud-minister) sprak in Buitenpost met het managementteam van de corporatie over het werkgebied in de gemeente Achtkarspelen. „We hadden hem uitgenodigd, omdat het vaak over de situatie in het Westen gaat”, vertelt Elgersma.

Formeel geldt Achtkarspelen als een krimpregio, maar de politiek wil steeds meer bouwen. Het gesprek ging over de dilemma’s die spelen om op die bouwdruk te reageren. Een onderwerp was dat de bouw wordt vertraagd door tekorten aan personeel en materiaal bij aannemers. Hierdoor kunnen opdrachten pas veel later worden verstrekt dan gewenst. Aannemers durven amper prijzen af te geven en geven flinke winstwaarschuwingen af.

Regelgeving

Het tekort aan nieuwe bouwlocaties in de gemeente kwam ook aan bod. Maar ook de steeds veranderende en ingrijpende regelgeving. Door de Wet Natuurbescherming moeten werkzaamheden vaak lang uitgesteld worden in het belang van bedreigde diersoorten, vanwege langdurige en kostbare procedures.

De verhuurderheffing en de vennootschapsbelasting betekent voor de corporatie minder investeringsruimte. Ingrepen als geen huurverhoging en zelfs huurverlaging voor mensen die te duur wonen, leidt weer tot minder bestedingsruimte voor de corporatie. Waar het rijk aangeeft dat corporaties de bouwstroom op gang moeten brengen, roepen corporaties dat ze eerst van de verhuurderheffing af willen. Van Rijn vertelde over de inspanningen van Aedes om uit die patstelling te komen. Nu het Rijk de verhuurderheffing heeft verminderd, stimuleert Aedes corporaties om de bouwstroom te versnellen. Er moet volgens Van Rijn dan ook geleverd worden. Hij voegde er aan toe dat we uit Brussel nog een flink aantal nieuwe regels kunnen verwachten.

Meedenken

Het kantoor van de corporatie wordt voor een deel met waterstof verwarmd. De werking van de waterstofinstallatie is uitvoerig besproken. Dit was tevens aanleiding om meerdere verduurzamingsoplossingen te verkennen. Aedes staat in nauw contact met de diverse ministeries en kan daardoor snel meedenken over de haalbaarheid als het rijk een bepaalde aanpak voorstelt.

„Wij zijn geen lid van Aedes, dat heeft hij meteen opgepakt. Het ging me niet om publiciteit, maar het bezoek was voor hem leuk en wij vonden het ook hartstikke leuk. Ik was blij met die oprechte interesse. We hadden een lunch, hebben nagepraat en houden contact. Natuurlijk hoopt Van Rijn dat we lid worden. Het gaat daar tegenwoordig meer vanuit de leden dan dat zaken worden opgelegd. Zij zitten meer op regelgeving”, merkt Elgersma op. „Maar ik laat het aan jullie over, zei hij”, voegt ze toe.

SWA staat nog niet in de startblokken. „Wij willen niet vergaderen om het vergaderen. We zijn zelf ook erg onderzoekend, hebben bijvoorbeeld eigen EPA-adviseurs (energiepresatie-adviseurs-red.), we zijn constant bezig. Op het moment dat de lobby van Aedes bezig is - over de heffing en bouwlocaties - en dit succes heeft, en dat hij voor ons opkomt, zien wel wel. Maar we zijn nog niet helemaal overtuigd.”

Waterstofinstallatie

Het gezelschap bezocht de pas gebouwde woningen aan de Halbertsmastraat te Buitenpost. De vrijstaande woning met pv-panelen en luchtwarmtepomp werd van binnen bekeken. Ook werd gekeken bij planmatig onderhoud aan Beatrixstraat.

Elders zit de SWA ook niet stil. „We zitten nu in afrondende fase in Harkema, de tennisbaan-locatie en aan de Boskloane in Drogeham moeten we nog aan de gang. En dan nog Twijzel en Harkema. Het mooiste zou zijn als we er nog wat grond bij kunnen krijgen”, besluit de directeur hoopvol. In dat opzicht heeft SWA van Aedes in ieder geval niet veel te verwachten.