Ljeppers Buitenpost gedupeerd door vernielingen en glas op accommodatie

FOTO LJEPPERSKLUB BUITENPOST/ BAUKJE DE VRIES

De Ljeppersklub Buitenpost heeft last van vernielingen en troep op het complex. Zeker vijf ljeppers hebben verwondingen opgelopen door glasscherven.
Lees meer over
Achtkarspelen

Die zijn afkomstig van flessen die kapot worden gegooid op het terrein, onder andere op de schansen en in het zandbed. Ook werden blikjes, buizen en verkeersborden aangetroffen en worden meermaals de aanlooptegels bij de schansen weggehaald. ,,Dy fine we dan oeral op it terrein wer werom’’, zegt Marieke Jelsma, interim-voorzitter van de ljeppersvereniging.

Het is niet voor het eerst dat Buitenpost gedupeerd is door vandalen, maar het lijkt dit jaar wel vaker voor te komen dan voorgaande jaren. Jelsma denkt dat het coronavirus daar invloed op heeft. ,,Dêrtroch is der net folle te dwaan en it hat moai waar west. It ljepterrein wurdt dan sjoen as moai swimplak en strân. Se romje allinne harren troep net op en ferniele spul.’’

De veroorzakers hebben bovendien vrij spel. Het terrein ligt verscholen in een parkje en is niet afgesloten omdat er een openbaar pad langs loopt. Camera’s ophangen in de publieke ruimte is niet toegestaan. ,,De plysje kontrolearret wol mar kin hjir ek net altyd wêze.’’

Inmiddels zijn de ljeppers wekelijks voor elke training minimaal een kwartier bezig het terrein schoon te maken. Een noodzakelijk kwaad: ,,We rinne op bleate fuotten hjir en dy stikjes glês lizze oeral, dus it is hiel ferfelend.’”

Nieuws

menu