'Kinderen Buitenpost geen stelselmatige dierenkwellers'

FOTO NORDWINCOLLEGE

De jonge kinderen die meerdere dieren ernstig mishandelden op het Nordwin College in Buitenpost waren wel eerder lastig, maar uit niets blijkt dat ze stelselmatig dieren kwelden.
Lees meer over
Achtkarspelen

Dit antwoordt het college van B en W van Achtkarspelen op vragen van de FNP . De partij had begrepen dat de kinderen vaker dieren hadden gepijnigd. Daarnaast zouden ze zich intimiderend gedragen tegenover buurtgenoten en spullen hebben vernield.

Het college erkent dat er eerder meldingen van overlast zijn gedaan over de kinderen, maar schrijft dat het beeld enigszins meevalt. Het zou gaan om een beperkt aantal meldingen van ‘in skoftke’ geleden. Kortgeleden zouden er nog wel steentjes naar een auto zijn gegooid, maar niet duidelijk was wie het had gedaan. Verder zijn er de laatste tijd geen meldingen geweest, aldus het college.

Vaders op gemeentehuis

Na de ‘ôfgryslike’ dierenmishandeling op het Nordwin College, een maand geleden, is een intensief hulpverlenings- en begeleidingstraject opgestart voor de ouders en de kinderen, schrijft het college. Het aanspreken op gedrag en het wijzen op de consequenties is hiervan een belangrijk onderdeel. Omdat de kinderen jonger dan twaalf zijn, komen ze niet in aanmerking voor strafrechtelijke vervolging.

De vaders van beide gezinnen zijn op het gemeentehuis geweest voor gesprekken. Daar waren een hulpverlener en een geestelijk verzorger met een allochtone achtergrond bij aanwezig. Er is geen overleg geweest met het COA, schrijft het college aan de FNP, omdat het gaat om statushouders uit Syrië en daarbij heeft het COA geen rol. Het beleid van Achtkarspelen is om statushouders te spreiden over de gemeente, zodat er geen groepsvorming optreedt en ze zo gauw mogelijk kunnen integreren.

Escalatie voorkomen

Omwonenden zijn ook op het gemeentehuis ontvangen om over de situatie te praten. Er was onrust en er zijn voorbeelden genoemd van hinderlijk of intimiderend gedrag van de kinderen. Vervolgens zijn er afspraken gemaakt over hoe de bewoners de wijkagent rechtstreeks kunnen bereiken, zodat er eerder sturend opgetreden kan worden.

De gemeente heeft er na het incident alles aan gedaan om escalatie van de onrust te voorkomen. ,,Nei in pear wike kinne wy foarsichtich konkludearje dat it effekt hân hat.’’

Nieuws

menu