Jong stel in Twijzelerheide bindt vooral 65-plussers aan zich op nieuwe camping in coronatijd

Gerry Talma (18) en haar vriend Dennis Tiemersma (net 21) zijn vast de jongste campingeigenaren in de wijde omtrek. Ze begonnen midden in de coronacrisis.

Gerry Talma (18) en Dennis Tiemersma (21) op hun camping, 't Heidestek. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Gerry Talma (18) en Dennis Tiemersma (21) op hun camping, 't Heidestek. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Inderdaad, bevestigt Talma, ze krijgen van campinggasten een hoop reacties op hun leeftijd. ,,Dan sizze se: ‘Jim binne sa jong, hoe dan?’’’ Hun doelgroep is namelijk een heel stuk ouder dan zijzelf. Hun camping, ’t Heidestek  in Twijzelerheide, wordt namelijk vooral bevolkt door 65-plussers. Veel van hen komen om te fietsen langs de fietsknooppunten in de omgeving.

Hoe ze het vinden om als jongeren vooral met senioren om te gaan? Talma: ,,Dêr haw ik it mei myn freondinnen ek wol oer. Mar ik fyn it just hartstikke leuk.’’ Ze ontmoeten veel verschillende mensen en die hebben allemaal een verhaal. En ze nemen ook de tijd om dat te vertellen. ,,It is soms wol dreech om hjir wei te komen’’, zegt ze glimlachend.

‘Wat echts’

Het idee om met de camping aan de slag te gaan, ontstond min of meer toevallig. Voor haar opleiding communicatie aan de Hanzehogeschool in Groningen moest Talma een businessplan schrijven. Dat hoefde alleen op papier, maar zij besloot de leegstaande camping aan de Hiltsjemuoiswâlden als onderwerp te nemen. Die zat door een grondruil al in de maatschap van haar familie, waar zij nu ook onderdeel van zijn.

,,De leararen wiene entûsjast oer myn businessplan. Ik tink dat se it moai fûnen dat it wat echts wie.’’ Maar ook haar ouders en haar vriend Dennis vonden het een prima opzet. In februari, kort voor de coronacrisis, besloot het jonge stel om ervoor te gaan.

Wat volgde was een periode met veel snoei- en maaiwerk. ,,It gers kaam oan ’e mul ta’’, zegt Tiemersma. En hij was vooral ook druk met de aanleg van voorzieningen voor campers. Want zijn vriendin had in het plan gezet dat daar stevig op ingezet moest worden. ,,Ek foar de koroanakrisis wiene dy al opkommend.’’

Coronazomer

De coronacrisis diende zich aan, maar ze besloten door te zetten. In juni gingen ze open. Door de coronatijd waren de eerste weken wel moeilijk, vertelt Talma. Van hun 22 plekken waren er soms 2 bezet, soms nog minder. De recensies waren gelukkig wel goed. En toen het hoogseizoen aanbrak, zorgde corona juist voor een onverwacht succes. Veel mensen gingen op vakantie in eigen land. De inzet op campers betaalde zich uit: zeker drie weken lang stond ’t Heidestek vol of bijna vol. 

Binnenkort moeten ze weer naar school, maar met de camping gaan ze door. Het eerste seizoen, corona of niet, smaakte naar meer. Dat ze zo jong zijn is ook een voordeel, denkt Tiemersma. ,,Minsken gunne it ús.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Achtkarspelen
Vakantie Noord-Nederland
Instagram