Iepen Mienskipsfûns steunt Wâldpykpaad, Sinnedak en Keunstkrite

Het Wâldpykpaad. Foto:Provincie Fryslan

Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 16 initiatieven in de regio Noordoost-Friesland. In de regio van Achtkarspelen zijn dat het Wâldpykpaad Buitenpost, Kollektief Sinnedak Eastermar en de Keunstkrite in Twijzel.

In de tweede openstellingsperiode gaat er ruim 290.252 euro naar leefbaarheids-projecten vanuit de mienskip.

Een van die projecten is het Wâldpykpaad Buitenpost. Het Wâldpykpaad is een route voor de echte Wâldpiken die buiten de paden willen wandelen. Bezoekers kunnen wandelen over de schouwpaden van het Egyptebos.

Wâldpyk-gevoel

Met dit project wil Stichting MeM (actief in dienstverlening voor uitvoerende kunst) met name jonge gezinnen, kinderen maar ook andere bezoekers betrekken bij de (woon)omgeving. Via een wandelroute met opdrachten leren zij over de cultuur en het coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden, met onder meer elzensingels en pingo’s. Hierbij staat het Wâldpyk-gevoel centraal.

Met de subsidie wordt o.a. een routekaart, educatiemateriaal en een digitale audiotour ontwikkeld. De totale projectkosten bedragen 7.045 euro. Vanuit het IMF wordt 2.818 euro subsidie bijgedragen.

Zonnepanelen

Kollektief Sinnedak Eastermar krijgt ook een bijdrage. Door de realisatie van een zonnepaneleninstallatie kan er circa 69.000 kWh aan duurzame energie worden opgewekt voor de deelnemende inwoners en bedrijven van Eastermar. De opbrengsten vloeien terug naar de gemeenschap. Aanvrager is Doarpskoöperaasje Enerzjyk Eastermar U.A. Het project vergt € 111.030, de bijdrage is € 7.753.

Stichting Keunstkrite Twizel in Twijzel wil met als thema ‘Verstilling’ een kunst- en cultuur driedaagse organiseren. Voor kunstpromotie, verbinding en beleving waarbij innovatie en alternatieve manieren van kunstbeleving (via gebruik van internet en audiovisuele middelen) een belangrijke rol spelen. Onderdelen die aan bod komen zijn o.a. het Jan Ritskes Poëzie-event, een kunstzinnige cultuurroute door Achtkarspelen en een fotowedstrijd. De totale investering is € 12.150, vanuit het fonds wordt € 5.000 bijgedragen.

Iepen Mienskipsfûns

De nieuwe aanvraagperiode voor het Iepen Mienskipsfûns loopt van 6 september tot en met 30 september. Voorwaarde voor steun is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid. Voor meer informatie: www.streekwurk.frl/imf.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Achtkarspelen