Idee: tijdelijke huisjes voor woningzoekenden in Achtkarspelen

Om tijdelijk woonruimte te bieden aan jongeren die er niet tussen komen op de huizenmarkt, krijgt Achtkarspelen mogelijk ‘opstapwenten’.

Jonge woningzoekenden hebben het vaak moeilijk op de huizenmarkt.

Jonge woningzoekenden hebben het vaak moeilijk op de huizenmarkt. Foto ANP

Het gaat om kleine huurwoningen voor één tot twee personen, die voldoen aan de eisen van het bouwbesluit, maar ook makkelijk weer verplaatst of weggehaald kunnen worden. De huizen moeten voor de bewoners een opstap zijn richting een reguliere woning.

Het college ziet het als een middel om jonge inwoners vast te houden, die anders weg zouden trekken. ,,Dit soe in oplossing wêze kinne’’, zegt wethouder Jouke Spoelstra.

De doelgroep bestaat vooral uit jongeren die op zoek zijn naar een huis, maar te veel verdienen voor een sociale huurwoning en lastig een hypotheek kunnen krijgen vanwege een tijdelijk arbeidscontract.

Op langere termijn wordt afname van woningbehoefte verwacht

Mede door de hoge huizenprijzen als gevolg van een krap aanbod is het voor deze starters moeilijk om een plek te bemachtigen. De piek in de vraag zou opgevangen kunnen worden met de tijdelijke woningen, zegt Spoelstra.

Het is in principe niet de bedoeling dat de ‘opstapwoningen’ deel gaan uitmaken van het vaste woningaanbod in de gemeente. Ze voorzien namelijk niet alleen in een tijdelijke behoefte voor de jongeren, ze zijn waarschijnlijk ook maar tijdelijk nodig in Achtkarspelen. De vraag is momenteel groot en stijgt in de nabije toekomst nog door gezinsverdunning, maar op de langere termijn wordt door bevolkingskrimp een afname van de woningbehoefte verwacht. De prognoses zijn echter niet allemaal eenduidig, aldus de wethouder.

‘Opstapwoningen’ zijn niet hetzelfde als ‘tiny houses’

De opstapwoningen gelden overigens nadrukkelijk niet als ‘tiny houses’. Achtkarspelen wil ook hiervoor ruimte maken in de woonvisie, maar ziet tiny houses als een ander onderwerp. Hierbij gaat het specifiek om kleine één- tot tweepersoons koopwoningen voor een doelgroep die er bewust voor kiest een minimale ecologische voetstap achter te laten. Dit gedachtegoed speelt geen rol bij de tijdelijke huurwoningen.

Spoelstra heeft geen weet van vergelijkbare opstapwoningen op andere plekken in Friesland. Het idee komt voort uit een motie omtrent tiny houses die de FNP in 2017 indiende. Elders in Nederland, bijvoorbeeld in Nijkerk, zijn overigens al wel ervaringen opgedaan met tijdelijke huizen voor jonge woningzoekenden.

Of de kleine huurhuisjes daadwerkelijk in Achtkarspelen van de grond komen is uiteindelijk aan de gemeenteraad, zegt Spoelstra. Het college staat er positief tegenover. ,,Wy nimme dit serieus mei yn de wenfisy.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Achtkarspelen