Het ene moment kijk je The Crown, het volgende sta je bij een oplaaiend vuur. Het overkwam de burgemeester van Achtkarspelen

Het ene moment zag burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen thuis het vuur oplaaien in de Netflixserie The Crown, het volgende moment stond hij bij het oplaaiend vuur in Twijzelerheide.

Noodverordening met verbodsbord voor een veld in Twijzelerheide waar de laatste weken brandjes en politie optreden is geweest.

Noodverordening met verbodsbord voor een veld in Twijzelerheide waar de laatste weken brandjes en politie optreden is geweest. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Het was zaterdagavond 19 december, rond kwart over elf. Burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen was met zijn vrouw aanbeland bij de laatste aflevering van The Crown . ,,It fjoer tusken ‘the queen’ en prinses Diana spile heech op.’’

En toen ging de telefoon. ,,It giet no need’’, hoorde hij een handhaver zeggen, want ook in Twijzelerheide laaiden de vlammen op. Letterlijk welteverstaan. Op het veldje aan De Elzen leek alle opgespaarde vuilnis van de afgelopen weken in de hens te gaan.

Matrassen, autobanden, kasten, alles wat maar wilde branden belandde op de bult. Dorpen in Achtkarspelen kennen een traditie van vreugdevuren rond de jaarwisseling. ,,Dat is ek prima’’, vindt Brouwer. ,,Mar it moat net sa wêze dat der konteners fol rotsoai opgoaid wurde.’’

'Ik tocht: silst hjir mar wenje'

Behalve vlammen waren er vuurwerkbommen. ,,Gjin kobra’s, mar echte nitraten’’, benadrukte de boa door de telefoon. De burgemeester stapte in de auto en zette koers naar Twijzelerheide. ,,Dit woe ik mei eigen eagen sjen.’’

Eenmaal ter plaatse liep Brouwer ,,in rûntsje as trije’’ rond het veld om het schouwspel in zich op te nemen. ,,Ik tocht: silst hjir mar wenje.’’

Elke avond vuurwerk

Voordat het zaterdagavond uit de hand liep, was het in de dagen daarvoor ook al elke avond raak met vuurwerk. En dat terwijl Brouwer half november al was begonnen met het aanspreken van liefhebbers van het stevige werk. Aan ,,lju dy’t wy kenne’’ vroeg hij hoe het dorp het feest beheersbaar kon houden. Dat betekende in ieder geval geen autobanden op het vuur.

'Ik baal der stevich fan dat sa’n groep jeugd it ferpest foar it doarp'

De eerste paar dagen ging het prima. ,,Ik baal der stevich fan dat sa’n groep jeugd it ferpest foar it doarp.’’ Het betrof 25-minners, zegt Brouwer, jongeren uit Twijzelerheide en omliggende dorpen. ,,De ôfstân tusken De Westereen en Twizelerheide is mar in sleatsje.’’

Er volgde een ‘kofferbakoerlis’ tussen Brouwer en de politie. Wat moest er gebeuren? ,,Wie it ferantwurde om gewoane plysjeminsken yn te setten by sa’n grutte kloft minsken dy’t drank op hat?’’ Of moest er zwaarder worden ingezet?

ME en noodverordening

De politie besloot de Mobiele Eenheid op te roepen en Brouwer liet weten dat hij een noodverordening uit zou vaardigen. Tot 4 januari 2021, tussen half vijf ’s middags en half negen ’s ochtends, is het veldje verboden terrein. ,,Ik soe noait oan de befolking útlizze kinne dat ik dit gebeure litten ha.’’

Dankzij inzet van de ME kon de brandweer de boel blussen. Zo’n dertig mensen vonden afgelopen week een waarschuwingsbrief van de burgemeester in de bus. Daarin neemt Brouwer de rol van burgervader op zich. ,,Ik ha se in spegel foarhâlden.’’ En dan, fel: ,,Sa fan: ‘fynsto it normaal wat der gebeurd is? Pak dyn ferantwurdlikheid en doch gewoan’.’’

'Se binne warskôge'

Of het helpt? ,,Oft it oerkomt, wit ik net. Tuerlik kinne se sa’n brief fuortleitsje. Mar se binne warskôge.’’ Natuurlijk begrijpt de burgervader dat het als gevolg van alle coronamaatregelen ,,in beroerde tiid’’ is. ,,Mar dit kin dus echt net.’’

Brouwer houdt, net als de wijkagent en de boa, contact met het dorp. De komende tijd wordt het gebied rond het veld goed in de gaten gehouden. Hoe, dat vertelt de burgemeester uiteraard niet. Maar dat er flink tegen overtreders zal worden opgetreden, mag duidelijk zijn. ,,Oars bist as gemeente in tandeloze leeuw , dan nimst dysels net serieus.’’

Brouwer wacht af wat er verder gaat komen. Maar eerst stort hij zich, samen met de bode, op een cake. Een geschenk van een inwoner die zijn ingrijpen waardeerde. Want er waren wel degelijk dorpelingen die de beslissing om op te treden toejuichten.

Hoe het met de verhitte gemoederen staat bij The Crown ? Brouwer weet het niet. ,,Wy moatte noch in kertier. Mar we binne der noch net oan ta kaam.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Achtkarspelen