Het stof daalt neer in Kootstertille

Afvalbedrijf Van der Galiën in Kootstertille staat sinds juni onder verscherpt toezicht, na publicaties in de LC over stofoverlast en andere overtredingen. Leert het bedrijf van zijn fouten?

De woning en het erf van Bauke Walstra in Kootstertille, onder in beeld. Linksboven, bij het schip, afvalbedrijf Van der Galiën Recycling. Boven het schip zijn stofwolken zichtbaar. Het laden duurt vaak een groot deel van de dag. Deze foto is genomen in mei.

De woning en het erf van Bauke Walstra in Kootstertille, onder in beeld. Linksboven, bij het schip, afvalbedrijf Van der Galiën Recycling. Boven het schip zijn stofwolken zichtbaar. Het laden duurt vaak een groot deel van de dag. Deze foto is genomen in mei. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

,,It giet goed. Noch altyd’’, vertelt buurtbewoner Bauke Walstra ruim zeven maanden na het eerste omvangrijke verhaal in deze krant. ,,Foar it stof ha de yngrepen teminsten posityf west.’’ Ook Jippe van der Galiën, directeur van het afvalbedrijf, is tevreden. ,,It giet perfekt. En it kontakt mei de provinsje en de FUMO (de toezichthouders, RJS) is goed.’’

Hoe zat het ook alweer? Het sudderde al een tijdje in Kootstertille. Van der Galiën Recycling, dat aan de oostkant van het dorp aan het Prinses Margrietkanaal ligt, haalde de afgelopen jaren geregeld de krantenkolommen met weer een nieuwe overtreding. Vaak was het een kort bericht. In mei kwam het afvalbedrijf echter groot in het nieuws. De overlast van houtstof dat in bruine wolken vrijkwam bij het laden van schepen was niet meer te harden. Het stof waaide veel te ver weg. Bij Walstra, een paar honderd meter verderop, zat het in dikke lagen op zijn ramen, terrasstoelen en zonnepanelen. Soms moesten hij en zijn vrouw zelfs op de vlucht, het erf af.

Lees ook: Stof dwarrelt over Kootstertille: dwangsom na dwangsom voor afvalverwerker, maar: ‘Stof? Het is industrieterrein’

Ook milieudienst FUMO en de provincie Fryslân waren er dit keer echt klaar mee. De FUMO had het over ‘een lange lijst met klachten en overtredingen’. Van der Galiën zoekt steeds de grens op, concludeerde de milieudienst in het voorjaar. ,,Zijn activiteiten hebben een flinke impact op de omgeving. De maat is een keer vol’’, zei Jan Spiegelaar, hoofd toezicht en handhaving bij de FUMO.

In juni maakte het Openbaar Ministerie bekend in de zaak te duiken. Vervolgens liet ook het provinciebestuur weten de touwtjes strakker aan te trekken. Het plaatste het afvalbedrijf onder verscherpt toezicht. Er kwamen extra controles, ook onaangekondigd en buiten werktijden. Daarnaast deelden de provincie én het Openbaar Ministerie voor tienduizenden euro’s aan boetes uit.

 

‘Tik op de vingers’

De provinciale ingreep leek zijn vruchten af te werpen. Dat duurde echter niet lang. Aan het einde van de zomer bleek Van der Galiën nog lang niet te voldoen aan alle voorschriften en milieueisen. De FUMO noemde de overtredingen ‘ernstig’. Extra boetes dreigden. ,,De eerste twee à drie maanden van het verscherpt toezicht verliepen heel goed. Nu is er weer sprake van een verslapping. Dit is wel een tik op de vingers’’, zei woordvoerder Peter van den Meerschaut begin oktober namens de provincie, waar de FUMO onder valt.

Hierna volgden meer brieven van de provincie aan het bedrijf. De LC heeft deze ook in bezit. De brieven gaan over drie controlebezoeken in september en het voornemen om aan de hand hiervan nóg meer boetes uit te delen. Zo wil de provincie dwangsommen invorderen van opgeteld 57.500 euro (voor meerdere overtredingen) en van 15.000 euro, valt te lezen in twee verschillende brieven. Het draait vooral om de opslag van hout die niet in orde is. De laatste brief is van begin december.

Lees ook: Waslijst aan overtredingen bij afvalbedrijf in Kootstertille: ‘Ernstig’

Volgens Jippe van der Galiën is er niet veel aan de hand. Het gaat om voornemens, zegt hij. ,,It stelt neat foar, dêr komt it op del.’’ De provincie heeft die laatste twee boetebedragen (nog) niet geïnd, aldus de directeur. ,,Oars wie it kontakt mei provinsje en FUMO ek net goed.’’ Over de stofoverlast, die wél voorbij is, zegt hij: ,,Wy ha no in oare manier fan it laden fan skippen. Mei in kraan en in wetterstraal derby. Dit wurket goed.’’ Dat ziet ook buurman Walstra. ,,Hy docht dat strang of hy wurdt strang kontrolearre. Dat lêste kin ek, no.’’

De maatregel om Van der Galiën Recycling onder verscherpt toezicht te plaatsen, gold eerst voor een half jaar. Nu deze periode voorbij is (eind december), moet de provincie Fryslân beslissen hoe het verdergaat. Die vindt het echter nog te vroeg om iets te zeggen over het beëindigen dan wel verlengen van het toezicht. In januari of februari, na intern overleg, wil het provinciebestuur hier meer over vertellen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Achtkarspelen
Terugblik 2020
Stofwolkzaak