Het stof daalt neer in Kootstertille

Afvalbedrijf Van der Galiën in Kootstertille staat sinds juni onder verscherpt toezicht, na publicaties in de LC over stofoverlast en andere overtredingen. Leert het bedrijf van zijn fouten?

De woning en het erf van Bauke Walstra in Kootstertille, onder in beeld. Linksboven, bij het schip, afvalbedrijf Van der Galiën Recycling. Boven het schip zijn stofwolken zichtbaar. Het laden duurt vaak een groot deel van de dag. Deze foto is genomen in mei.

De woning en het erf van Bauke Walstra in Kootstertille, onder in beeld. Linksboven, bij het schip, afvalbedrijf Van der Galiën Recycling. Boven het schip zijn stofwolken zichtbaar. Het laden duurt vaak een groot deel van de dag. Deze foto is genomen in mei. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Lees meer over
Achtkarspelen

,,It giet goed. Noch altyd’’, vertelt buurtbewoner Bauke Walstra ruim zeven maanden na het eerste omvangrijke verhaal in deze krant. ,,Foar it stof ha de yngrepen teminsten posityf west.’’ Ook Jippe van der Galiën, directeur van het afvalbedrijf, is tevreden. ,,It giet perfekt. En it kontakt mei de provinsje en de FUMO (de toezichthouders, RJS) is goed.’’

Nieuws

menu