Harkemaster voerde campagne voor Biden (en had niet gedacht dat hij zou winnen)

In februari voerde Yordi de Vries op een druilerige dag campagne voor Joe Biden in New Hampshire. Het gevoel was: ,,Dit wurdt niks.’’

Yordi de Vries (derde van links) met naast hem Jill Biden.

Yordi de Vries (derde van links) met naast hem Jill Biden. FOTO BKB ACADEMIE

Werkelijk niets wees erop dat Joe Biden president zou worden toen Yordi de Vries en zijn mede-trainees bij het campagnekantoor werden afgeleverd. Toen de oud-Harkemaster uit de SUV stapte, belandde hij in een zaaltje waar een paar vrijwilligers op leeftijd zaten die de moed opgegeven leken te hebben. Verkiezingskoorts? Niks van te merken.

Het was een heel contrast met de campagnes van Bernie Sanders en Pete Buttigieg, waar De Vries en zijn groepsgenoten ook een kijkje mochten nemen. Ze konden dit doen als deelnemers aan de BKB Academie, die jongeren wil laten kennismaken met campagnevoeren.

In de kampen van Sanders en Buttigieg was de energie voelbaar, zegt De Vries. Deze twee kandidaten van de Democratische voorverkiezingen hadden hun zaakjes goed voor elkaar. Voor vrijwilligers van Sanders was een app gemaakt met complete verhaallijnen. Ook bij Buttigieg kregen de vrijwilligers hele scripts: ‘Als de beoogde kiezer dit zegt, moet je dat zeggen’.

Bij Biden leken de trainees terug in de tijd te gaan. De Vries kreeg in Manchester een klembord met een stuk papier en een pen in handen gedrukt. Er stonden adressen op van mogelijke Biden-kiezers, die hij moest verleiden om vooral te gaan stemmen. ,,It wie kâld en it reinde, dus dat papier wie al gau sompich.’’

De mensen bij wie hij aanbelde, waren dus op de hand van Biden, maar echt enthousiast waren ze nou ook weer niet, zegt De Vries. ,,It gong benammen oer syn leeftiid en oer it skandaal rûn syn soan yn Oekraïne.’’ Aan het einde van de dag was De Vries’ conclusie dat het waarschijnlijk snel afgelopen zou zijn met de kandidatuur van Biden.

Ontmoeting met Jill Biden

Gelukkig had de ochtend nog een hoogtepuntje gekend: Jill Biden, de vrouw van, kwam langs op het campagnekantoor. De groep jonge Nederlanders had eerst niet door wie zij was, maar ontdekte het al gauw. ,,Dat wie fansels leuk, de eardere ‘second lady’.’’ Jill Biden dacht dat ze speciaal voor Biden naar de Verenigde Staten waren gekomen. ,,Dat hawwe wy har mar leauwe litten’’, zegt De Vries. Ze schudde iedereen de hand en ging met ze op de foto. ,,Ik bin benijd oft se har man de oare moarns ek ferteld hat oer dy groep Nederlanners.’’

Biden zelf liet zich niet zien. Hij wachtte de uitslag in New Hampshire niet af en reisde voortijdig door naar de volgende staat. De groep van De Vries dacht dat dit betekende dat hij er niet meer in geloofde. De uitslag van de voorverkiezing in New Hampshire versterkte dit gevoel. Biden werd vijfde, met minder dan 10 procent van de stemmen.

Strategie

Thuis in Amsterdam zag De Vries tot zijn stomme verbazing dat de staat waar Biden zo snel naartoe gereisd was, South Carolina, voor een enorme ommekeer in zijn campagne zorgde. Biden kreeg daar maar liefst 48 procent van de stemmen.

Uit het niets had de campagne van Biden de wind weer in de zeilen. De Vries denkt dat de zwarte kiezers in deze staat Biden beloond hebben voor zijn vicepresidentschap onder Barack Obama. Ook vermoedt hij dat het vooraf al de strategie was om te scoren in South Carolina. ,,Mar dat hiene wy net troch.’’

'As ien fan ús doe sein hie dat Biden president wurde soe, hie elkenien frege hoefolle drankjes oft er al op hie'

Daarna werd het een strijd tussen vooral Sanders en Biden. ,,Sanders wie de man dy’t de boel opskuodzje woe, Biden wie de feilige kar.’’ Juist het feit dat mensen geen uitgesproken mening over Biden hadden, zoals hijzelf huis-aan-huis in Manchester hoorde, heeft in diens voordeel gewerkt, concludeert De Vries.

Datzelfde niet-uitgesproken imago, gecombineerd met zijn grote ervaring, was ook een belangrijke factor in de strijd met Donald Trump, denkt De Vries. Wie had dat op die natte februaridag in New Hampshire kunnen bedenken? ,,As ien fan ús doe sein hie dat Biden president wurde soe, hie elkenien frege hoefolle drankjes oft er al op hie.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Achtkarspelen
Presidentsverkiezingen VS
Instagram