Grote zorgen bij instellingen na uitbraak met Britse variant in Surhuisterveen: per direct strengere maatregelen

De corona-uitbraak in ‘t Suyderhuys in Surhuisterveen heeft een link met de veel besmettelijkere Britse variant. Dit heeft acuut gevolgen voor de andere ouderenzorglocaties in Friesland.

Friese ouderenzorgorganisaties maken zich grote zorgen. De KwadrantGroep, waar ‘t Suyderhuys onder valt, beperkt het bezoek op alle locaties per direct tot maximaal één vaste bezoeker per bewoner per dag. Ook bij andere verpleeghuizen en woonzorgcentra zullen de maatregelen verstrengen.

De KwadrantGroep zoekt uit of Defensie kan helpen bij de zorgverlening in de ouderenzorg, het Rode Kruis springt al enige tijd bij in ‘t Suyderhuys. ,,Alle extra hulp is gewenst. Hoe meer, hoe beter. Iedereen kan zich melden, zeker mensen met deskundigheid of diploma’s”, zegt woordvoerder Paul Schuringa.

45 van de 108 bewoners besmet

Donderdag werd duidelijk dat van 59 op woensdag geteste bewoners van ‘t Suyderhuys, er 21 positief waren. In totaal zijn nu 45 van de 108 bewoners van het woonzorgcentrum besmet, 2 zijn inmiddels overleden. Meer dan 40 medewerkers zijn positief getest.

Uit een steekproef van het RIVM is gebleken dat 2 bewoners de veel besmettelijker Britse variant van het virus bij zich dragen. Een derde persoon die te linken is aan dit woonzorgcentrum heeft dit virus ook. In totaal is deze mutatie nu bij vier inwoners van Friesland aangetoond. De GGD gaat ervan uit dat de meeste besmettingen in ‘t Suyderhuys de Britse variant betreffen, al moet DNA-onderzoek dat nog aantonen.

Bestuursvoorzitter Jan Maarten Nuyens van de KwadrantGroep spreekt van ,,een uitermate zorgwekkende ontwikkeling”. ,,We moeten er rekening mee houden dat de Britse variant als een razende om zich heen aan het slaan is. Die moeten we zoveel mogelijk buiten de deur houden.”

Vaker en intensiever testen

Het is de bedoeling dat cliënten en medewerkers van ouderenzorgcentra veel intensiever en frequenter worden getest. GGD Fryslân komt daartoe met een aanvalsplan. De instantie wil er zoveel mogelijk aan doen de Britse variant uit de tehuizen te houden, zegt directeur Margreet de Graaf.

De mutatie is veel besmettelijker, maar mensen worden er niet zieker van dan van het oorspronkelijke virus. Ook lijkt het erop dat de variant niet besmettelijker is voor kinderen, zoals even de aanname was.

’t Suyderhuys werd begin januari getroffen door besmettingen en ging op 8 januari op slot voor bezoek. De bewoners zitten sindsdien in quarantaine op hun kamer, en dit blijft zo. De zorgmedewerkers werken er volledig beschermd. De nabijgelegen kleinschalige woonvoorziening ’t Wenplak, waar ouderen met dementie wonen, is nog gevrijwaard van het virus.

Piek in besmettingen bij medewerkers

Bij het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg, waarbinnen de ouderenzorgorganisaties afspraken maken, is donderdag op advies van een expertteam besloten dat bewoners van verpleeghuizen en woonzorgcentra maximaal één vaste bezoeker per dag of één bezoeker per week mogen ontvangen, mits deze een chirurgisch mond-neusmasker draagt. Contacten tussen bewoners en medewerkers worden beperkt en de 1,5-meter afstand moet scherp in acht worden genomen.

De KwadrantGroep heeft momenteel ook afdelingen vanwege corona gesloten in Berchhiem in Burgum en woningen in Parkhoven in Leeuwarden. Dat gold ook voor afdelingen in Brugchelenkamp in De Westereen, maar die mogen vrijdag weer beperkt open voor bezoek.

Volgens GGD Fryslân neemt het aantal besmettingen onder bewoners de laatste week iets af, maar onder ouderenzorgmedewerkers enorm toe. De laatste week waren dat respectievelijk 81 bewoners en 163 medewerkers. Op 26 locaties is momenteel ten minste één bewoner besmet en vijftig locaties hebben te maken met besmette medewerkers, veelal maar één of twee.

Uit een kleine steekproef van het UMCG in Groningen bleek dat slechts in 1,2 procent van de positieve gevallen in het Noorden sprake was van de Britse variant. Eerder kwam het Erasmus MC in Rotterdam tot 1 à 2 procent.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Achtkarspelen
Coronavirus
Video