Grote opknapbeurt Fabryksfeart Augustinusga gestart

FOTO BINNE-LOUW KATSMA

FOTO BINNE-LOUW KATSMA .

De Fabryksfeart in Augustinusga ondergaat de komende maanden een grote opknapbeurt. Aannemer Luimstra uit Surhuizum is dinsdag aan de klus begonnen. De verwachting is dat de werkzaamheden halverwege januari klaar zullen zijn.
Lees meer over
Achtkarspelen

Naast het opsnoeien van de bomenrij en het kappen van enkele bomen, wordt de eerste 250 meter vanaf het It West gebaggerd. Langs de Feartswâl wordt nieuwe beschoeiing aangebracht. Ook worden er enkele bomen teruggeplant.

Het plan is tot stand gekomen naar aanleiding van wensen van de aanwonenden. Zij riepen de projectgroep ‘Fabryksfeart’ in het leven. Samen met de gemeente zijn hun wensen verder uitgewerkt.

Wetterskip Fryslân financiert een gedeelte van de totale werkzaamheden. Ook de gemeente Achtkarspelen heeft er geld voor beschikbaar gesteld.