Grote belangstelling voor cursus reanimatie nadat Eriksen op het veld een hartstilstand kreeg. Telefoon van reanimatie-instructeur Sietske Alma staat roodgloeiend

De belangstelling voor reanimatiecursussen steeg explosief nadat de Deense voetballer Christian Eriksen zaterdag op het veld een hartstilstand kreeg. Hij overleefde dankzij snel ingrijpen. ,,Minsken seagen no mei eigen eagen hoe belangryk dat is.”

Sietske Alma kan het reanimatieprotocol wel dromen, of het nu voor een volwassen persoon of voor een kind is.

Sietske Alma kan het reanimatieprotocol wel dromen, of het nu voor een volwassen persoon of voor een kind is. Foto: Jilmer Postma

Ze weet wel ongeveer hoe een reanimatie werkt, maar Pernille Tiemens (22) kan een opfriscursus goed gebruiken. Ze buigt zich in Augustinusga over de pop die klaarligt.

Lees ook | MCL-arts Heleen Lameijer leert ons op Instagram hoe we moeten reanimeren

,,Kom noch mar wat nei foaren en druk mar flink op it boarst”, zegt haar moeder Sietske Alma (54), tevens reanimatie-instructeur. ,,Tritich kear. Dêrnei begjinst mei de beäzeming en ferfolgens dochst wer hertmassaazje.” Tiemens houdt zich aan de aanwijzingen. ,,Hiel fermuoiend”, zegt ze. Maar wel enorm belangrijk om eventueel levens te kunnen redden.

Reanimatie

Sietske Alma kan het reanimatieprotocol wel dromen, of het nu voor een volwassen persoon of voor een kind is. Of het nu mét een Automatische Externe Defibrillator (AED) in de buurt is, of zonder. Ze heeft het als eigenaar van het bedrijf Safe Steps zo druk met cursussen geven, dat ze soms van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat van huis is.

In het weekeinde stond Alma’s telefoon roodgloeiend. ,,Minsken skeaten op de iene oft oare manier yn de stress troch wat der op it fuotbalfjild mei Christian Eriksen barde. Se seagen no mei eigen eagen hoe belangryk it is om sa gau mooglik yn te gripen. Eriksen hie it gelok, tusken oanhellingstekens, dat him dit yn in stadion barde, mei in soad kundige minsken tichtby en mei alle foarsjennings. Dêrtroch libbet hy no noch.”

Dichtbij

Hoe gek het ook klinkt, zegt ze: mensen moeten soms eerst getuige zijn van een ernstige gebeurtenis, voordat ze in actie komen. ,,Dan komt it ynienen tichtby.”

Handelen in de eerste zes minuten na een hartstilstand is cruciaal, vertelt ze. Het vergroot de overlevingskans van een getroffene met 60 procent, als er tenminste een AED wordt gebruikt. En het verkleint de kans op hersenschade aanzienlijk.

EHBO

Ruim 25 jaar geleden kwam Alma’s eerste man midden in de nacht om het leven bij een auto-ongeluk. ,,Twa oeren lang hat der gjin help foar him west. De wrâld stie op ’e kop.” Na een tijd van rouwen en verwerken besloot ze een EHBO-cursus te doen. Want zou ze ooit getuige zijn van een ongeval, dan wilde ze beslist kunnen ingrijpen. Ze sloot zich vervolgens aan bij de EHBO-vereniging in Harkema en kwam bij het Rode Kruis terecht.

Een paar keer moest ze haar reanimatiekennis en -vaardigheden in de praktijk toepassen. In het Abe Lenstra-stadion overleefde mede door haar optreden een man die onwel was geworden. ,,Elk pear hannen yn Nederlân kin in libben rêde”, zegt Alma. ,,Fan alle minsken dy’t bûten it sikehûs in hertstilstân krije, wurdt no 24 prosint rêden mei reanimaasje en AED. As elkenien reanimearje kin, dan giet dat miskien wol nei 50 prosint.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Achtkarspelen
EK voetbal