Achtkarspelen en Tytjerksteradiel samen tegen gaswinningsplan Tytsjerk: 'uniek'

Wethouder De Haan: 'Het is genoeg geweest'. Foto: Gemeente Achtkarspelen

De gemeentebesturen van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben samen met de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, de gemeente Leeuwarden en gemeente Smallingerland een zienswijze tegen het winningsplan Tytsjerk ingediend.
Lees meer over
Achtkarspelen
Tytsjerksteradiel

De colleges van B en W laten in een gezamenlijk bericht weten dat ze de minister hebben gevraagd om volgens de huidige winningsplannen per 31 december 2021 te stoppen met gaswinning uit de velden Tytsjerk en Suwâld.

Toename van de gaswinning kan - zo stellen de tegenstanders - onomkeerbare schade aanrichten aan een toekomstbestendige waterhuishouding, is een risico voor de leefomgeving en bevat ook op andere punten teveel onzekerheden. Eerder hebben beide gemeenten al aangegeven dat zij niet kunnen instemmen met het besluit om door te gaan met de gaswinning uit deze velden.

‘Unyk’

„De krêft fan dizze sjenswize is, dat we ienriedich oplûke. Ien lûd fanút de regio om gaswinning in halt ta te roppen. Dat is unyk”, volgens wethouder Tytsy Willemsma van Tytjerksteradiel. “It docht goed om sa meielkoar op te lûken en de krêften te bondeljen om fierdere gaswinning te kearen.”

„Als gemeenten delen wij de zorgen van onze inwoners over de veiligheid van hun woonomgeving. Daarom doen wij de oproep: Het is genoeg geweest!”, laat wethouder Max de Haan van Achtkarspelen in het gemeentelijk schrijven weten.

Zowel zijn gemeente als Tytsjerksteradiel werken aan de doelstellingen van de energietransitie om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Het winnen van aardgas past niet bij deze ambitie.

Nieuws

menu