Gasstation in Kootstertille dicht, Fries gas voortaan eerst naar Ommen

Na 35 jaar heeft de Gasunie het enige Friese mengstation voor aardgas in Kootstertille gesloten. Het Friese gas wordt voortaan in Ommen geschikt gemaakt voor verder gebruik.

Gasunie bekijkt of gaskraan sneller dicht kan

Gasunie bekijkt of gaskraan sneller dicht kan ANP

Het mengstation aan de Westkern werd in 1986 geopend. Omdat de gaswinning in Friesland destijds flink werd opgeschroefd, vond de Gasunie het nodig om dit aardgas ook in Friesland geschikt te kunnen maken voor gebruik. Daarvoor moest stikstof worden toegevoegd of moest het Friese gas worden gemengd met aardgas van elders, zoals het Groningse aardgas.

De opening gebeurde onder meer met het oog op de winning onder de Waddenzee bij Harlingen, die twee jaar later zou beginnen. Er werden allerlei leidingen aangelegd naar Kootstertille, onder meer vanuit Harlingen en (voor de aanvoer van Groninger gas) Appingedam. Het project kostte al met al 160 miljoen gulden.

Nu, 35 jaar later, is het station niet meer nodig. In Friesland wordt inmiddels weer veel minder aardgas gewonnen - zo stopte onlangs ook de winning onder de Waddenzee bij Harlingen - en de Gasunie kan alle Friese aardgas inmiddels wel verwerken op andere mengstations. Woordvoerder Gerben van Dijk zegt dat dat voor het meeste Friese aardgas straks in Ommen zal gebeuren.

Locatie door Gasunie ‘in de mottenballen gezet’

De locatie in Kootstertille is begin dit jaar ,,in de mottenballen gezet”, zoals Van Dijk het noemt. De menginstallaties zijn buiten gebruik gesteld en het gas gaat nu zonder verdere behandeling naar Ommen. Alleen de afsluiter- en afblaasinstallatie, waarmee de gasleiding bij calamiteiten kan worden dichtgedraaid, blijven actief.

Passanten zullen niet veel zien van de sluiting, zegt Van Dijk. Hooguit dat het station niet langer verlicht is. ,,Waar vroeger nog wel eens een lamp brandde, zal dat nu niet meer zo zijn.”

Het grootste deel van de installaties blijft voorlopig wel staan. Mogelijk dat ze in de toekomst nog van pas kunnen komen voor nieuwe projecten, zoals waterstoftransport. Daarop is nu nog geen zicht.

Bouw zorgde aanvankelijk voor onrust in Kootstertille

Het station, dat aanvankelijk het Friese Gassen Systeem werd genoemd, was voorafgaand aan de opening nog omstreden. Inwoners van Kootstertille vreesden destijds voor hun veiligheid. Het protest verstomde geleidelijk.

Toenmalig commissaris van de Koningin Hans Wiegel betitelde het station bij de opening in mei 1986 als een ,,belangrijke versterking van de infrastructuur van Friesland”.

Het naastgelegen compressiestation van gaswinner Vermilion - waar gas wordt geleverd aan de Gasunie - blijft wel in gebruik.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Achtkarspelen