'De regel wie: earst it swimdiploma, dêrnei op fuotbal'

In de rubriek ‘20 in 2020’ vertellen jongeren die zijn geboren in het jaar 2000 over hun leven. Wat doen deze (bijna-)twintigers, wat houdt hen bezig en hoe zien zij de toekomst? Deze keer: Dyan de Vries uit Kootstertille, is 18 februari 20 jaar geworden.

Dyan de Vries.

Dyan de Vries. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Lees meer over
Achtkarspelen

Dyan zit al ruim 12 jaar bij de voetbalclub van het dorp. ,,It earste seizoen waarden we fuortendaliks kampioen, dêrnei binne we ek nea wer kampioen wurden, haha.’’ Ze begon samen met een ander meisje bij de jongens te spelen. ,,Letter kamen we yn in echt famkesteam.’’