Buurgemeenten tegen tweede stop sneltrein Buitenpost

De extra stop van de tweede sneltrein gaat niet naar Buitenpost. Tytsjerksteradiel en Dantumadiel blijven erbij dat hij in Feanwâlden moet komen.
Lees meer over
Achtkarspelen

Op 28 mei kreeg het college van Achtkarspelen flink op zijn kop van de gemeenteraad omdat het had ingestemd met de tweede stop voor Feanwâlden. Die had in Buitenpost moeten komen, vond de gemeenteraad, op basis van het aantal in- en uitstappers.

In een unaniem aangenomen motie kreeg het college opdracht een brief te schrijven aan onder meer de provincie en de buurgemeenten. Daarin moest staan dat Achtkarspelen niet langer achter de tweede stop in Feanwâlden stond en dat Buitenpost naar voren geschoven moest worden.

‘Dit is ús oerkaam’

Tytsjerksteradiel en Dantumadiel hebben inmiddels laten weten dat ze vasthouden aan Feanwâlden, omdat het nieuwe stationsgebied in dit dorp meer mogelijkheden biedt als knooppunt.

CDA’er Jacob Zwaagstra, die de motie indiende, meldt dat zijn partij geen verdere stappen onderneemt. Wel wil hij dat B en W alerter is op het regionale vervoersvraagstuk. Niet alleen voor Buitenpost, maar voor de hele gemeente. ,,Dit is ús oerkaam. Lit it ús net wer oerkomme.’’

Nieuws

menu