Buren opgerold drugslab in Kootstertille zijn boos: boel had wel kunnen ontploffen

Buren van het opgerolde drugslab in Kootstertille zijn boos op de criminelen die met hun levens speelden. ,,Wy hienen hjir mei ús allen de loft wol ynfleane kind.’’

Het drugslab in Kootstertille.

Het drugslab in Kootstertille. Foto: Politie.nl

Achteraf is het allemaal gemakkelijk praten. Er hingen wel eens ongure types rond de loods aan de Oastkern. De ramen waren afgeplakt. En er viel de laatste tijd een vreemde lucht rond het pand te ontwaren. Maar een drugslab, nee, dat hadden ze niet kunnen vermoeden. Wie denkt daar nu aan in Kootstertille.

,,It is in slechte film, dêr’t je yn terjochte komme’’, zegt Eldert-Jan Radema. Zijn bedrijf was met slechts een wandje gescheiden van de ruimte waarin het drugslab stond. Radema huurt een deel van het gebouw, en naar wat nu blijkt, betaalden criminelen voor het andere part. ,,Ik wist net dat dy lju deryn sieten en ik ha der ek noait wat fan murken.’’

Tip

Vrijdagavond deed de politie er na een tip een inval. ,,No, sjochst wol eefkes op at der in arrestaasjeteam by jo op it hiem stiet’’, vertelt Radema. Twee mannen (47 en 53 jaar) zonder vaste woon- of verblijfplaats werden op heterdaad betrapt en ingerekend. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

De loodseigenaar zegt erg geschrokken te zijn. Hij had de ruimte verhuurd in de veronderstelling dat die voor opslag werd gebruikt. ,,Hjir giet gjinien fanút. Ik ha der gjin wurden foar.’’

Ook Plaatselijk Belang Kootstertille reageert geschrokken op de vangst. ,,Ferskriklik’’, zegt Lys Visser. ,,Dit binne swiere kriminelen. Wy binne bliid dat de plysje se fûn hat.’’

Buurt in gevaar

Burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen, portefeuillehouder openbare orde en veiligheid, wilde niet reageren.

Buurman Wiep Visser sliep de afgelopen nachten slecht. Hij realiseert zich nu wat er had kunnen gebeuren. ,,Ik fyn it hiel kwealik dat de feiligens fan de buurt yn gefaar brocht is.’’ Buurman Johan Hamstra is het met hem eens. ,,Op sokke rommel sitte wy hjir net te wachtsjen. Wy hienen mei ús allen de loft wol ynfleane kind.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Achtkarspelen