Buitenpost wil actie tegen jonge dierenkwellers: 'Wy binne benaud dat der wat gebeurt mei ús bern'

De kinderen die verantwoordelijk zijn voor het dierendrama bij het Nordwin College in Buitenpost zorgen al langer voor overlast. De bewoners eisen dat Achtkarspelen ingrijpt.

Volgens hen is hulp alleen niet genoeg. ,,Dy bern binne gewoan thús, rinne hjir op strjitte om. Wy binne benaud dat der wat gebeurt mei ús bern’’, zegt een bewoonster. ,,Kinne dy famyljes hjir noch wol wenje?’’

De jeugdige daders pleegden volgens de buurt al eerder vernielingen, ze gooiden ze met modder en stenen naar koeien en ze mishandelden katten.

Dierenleed op Nordwin College

Maandag bleken beesten bij het Nordwin College mishandeld en sommige gedood. Ook waren dieren losgelaten. Omwonenden troffen twee tamme witte duiven aan in de tuin. Verderop zaten twee zwarte. Een lege caviakooi stond op het parkeerterrein.

Toen een buurman hoorde van het dierendrama, heeft hij de vogels gevangen om ze vervolgens terug te brengen naar de school. Een buurvrouw meldt dat ze zondag al ,,piken’’ los zag lopen rond het gebouw.

Algauw wees het spoor naar drie kinderen uit de buurt. Die hadden zich door een gat in de afrastering toegang tot het schoolterrein verschaft. Vervolgens waren ze via het geitenluik aan de achterkant van het gebouw naar binnen gegaan.

Piepjonge daders

Het betreft jongens in de leeftijd tussen 7 en 10 jaar, onder wie twee broertjes. De kinderen zijn afkomstig uit Syrië en wonen sinds drie jaar in Buitenpost. Ze zitten alledrie op openbare basisschool De Mienskip in het dorp. Schooldirecteur Dicky Douma wil niets over de gebeurtenis zeggen.

Lees ook PREMIUM | ‘Twaalfminners’ zijn verantwoordelijk voor het dierenleed bij Nordwin College in Buitenpost

Omdat de kinderen nog geen twaalf jaar zijn, is strafrechtelijke vervolging niet mogelijk. Twaalfminners zouden vanwege hun leeftijd hun daden nog niet kunnen overzien. De politie liet deze week weten dat ,,gezien de leeftijd de nadruk ligt op hulpverlening.’’

Standaard wordt er bij zeer jeugdige daders een zorgmelding gedaan, aldus de politie. Zo nodig worden die onder toezicht gesteld en/of uit huis geplaatst.

Schriftelijke vragen

De buurt heeft zijn hoop nu gevestigd op de politiek. FNP’er Tjibbe Brinkman is langs geweest en gaat schriftelijke vragen stellen aan burgemeester en wethouders. ,,Dit moat ophâlde, dit kin sa net langer’’, zegt het raadslid over de misdragingen. ,,Op in gegeven momint binne je útpraat en moatte je oergean ta aksje.’’

Ook de PVV kondigt stappen aan. ,,Hjirút blykt mar wer dat ús multykulturele mienskip net altyd like maklik giet’’, zegt fractievoorzitter Harrie Graansma.

Hulpverleningsinstanties wagen zich overigens niet aan een analyse. Dit omdat zo niet valt vast te stellen of het incident een gevolg is van een oorlogstrauma of psychiatrische stoornis.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Achtkarspelen
Video