Bouw biovergister oorzaak van tweespalt in Kootstertille: 'Laat het maar voor de rechter komen'

FOTO MARCEL VAN KAMMEN

De gemeente Achtkarspelen en Groengas Westkern staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om de bouw van een biovergister in Kootstertille.
Lees meer over
Achtkarspelen

De gemeente wil de grond op bedrijventerrein Westkern terugkopen van Groengas, omdat het bedrijf zich niet aan eerder gemaakte afspraken zou houden. ,,De bouw is te laat van start gegaan en ook was de financiering niet op tijd rond”, zegt wethouder Jouke Spoelstra. Als Groengas Westkern niet meewerkt aan het terugkoopproces, stapt de gemeente naar de rechter.

‘We gaan gewoon door’

Piet van der Hoop van Groengas Westkern zegt er niks van te begrijpen. ,,We zijn al begonnen met de bouw en dat hebben we de gemeente ook laten weten.” Over de wens van Achtkarspelen om de grond op het bedrijventerrein terug te kopen, zegt Van der Hoop: ,,In onze ogen heeft de gemeente daar op dit moment juridisch gezien helemaal geen recht op.”

Groengas is dan ook niet van plan mee te werken aan de verkoop van de grond: ,,Laat het maar voor de rechter komen.” Ook stopt Groengas niet met de voorbereidende werkzaamheden op het terrein. ,,We zijn al begonnen en we gaan gewoon door.”

Angst voor stankoverlast

De komst van de vergister, die organisch materiaal als mest, bermgras en bloembollen moet omzetten in groen gas, houdt de gemoederen in Kootstertille al jaren bezig. Het project liep al een aantal keren vertraging op, onder meer door het kiezen van een locatie en de stikstofcrisis, waardoor de gemeente Achtkarspelen afgelopen september met deadlines kwam.

Bij omwonenden, raadsleden en Plaatselijk Belang Kootstertille leeft weerzin tegen de komst van de biovergister, onder meer uit angst voor stankoverlast. Dat wordt weersproken door Piet van der Hoop, die zich opwindt over de gang van zaken. ,,Iedereen wil een beter milieu en groen gas, maar niemand wil opdraaien voor afval. Wij wel. Wij kunnen met die vergister 7000 gezinnen van gas voorzien.”

Nieuws

Meest gelezen